बिल्वदल कविता सादरीकरण सर्तींत सोमा गांवस पयलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
केरी-सत्तरीः साखळेच्या बिल्वदल परिवारा वतीन अस्नोड्या हांगा म कृ पाटील हांच्या गोकृपालय सभाघरांत आयोजीत केल्ले अखील गोंय पांवड्या वयले  ‘पाठ्यपुस्तकातील आठवणीतील कविता’ सादरीकरण सर्तींत सोमा महादेव गांवस हाका पयलें इनाम फावो जालें. दुसरें इनाम अनुराधा कर्पे, तिसरें मुकूंद मळगांवकार हाका फावो जालें. .रामनाथ देसाय, रेखा पोकळे, सुरेंद्र शेट्ये, स्मिता प्रभुदेसाय आनी प्रतिभा जावडेकार हांका उमेद वाडोवपी इनामां मेळ्ळीं. तीस वर्सा पिराये वयल्या सर्तकां खातीर ही सर्त आशिल्ली.
सर्तीच्या उक्तावणा वेळार माचयेर बिल्वदल परिवाराचो अध्यक्ष पत्रकार सागर जावडेकार, सचीव करुणा बाक्रे, आयोजन मुखेली म कृ पाटील आनी परिक्षकां वतीन चंद्रकांत रामा गांवस आशिल्ले. प्रज्वलता गाडगीळ हिणे मानेस्तांक येवकार दिलो. पोरण्या कवितांक अर्थ आसा. भुरग्यांच्या मनार कोरातीत जाल्लो ठसो केन्नाच पुसलो वचना अशें सागर जावडेकारान सांगलें.
कविता सादरीकरण सर्तींत विलास के.प्रभू, पूर्वा आसोलकार, निर्मलाबाई देसाय, सौ.शामल कामत, सुरेखा सुरेश वालावलकर, भास्कर वायंगणकार, गुरुसिद्ध शिरोडकार, सूर्यकांत रामचंद्र देसाय, माया गाड, दर्शना दयानंद राणे, मीना मनोहर कानोळकार, दत्ताराम नागू माजिक, वसुधा विश्वनाथ जोग, सुविधा संतोष बर्वे, महेश रा.आमोणकार, रामचंद्र म.पळ, मंगला नारायण पाटील, नूतन पत्की, प्रज्वलिता गाडगीळ, अनघा गुणाजी, करुणा बाक्रे, संजय पाटील, सागर जावडेकर, म.कृ.पाटील, राघोबा लवू पेडणेकार हांणी वांटो घेतलो.