बिरेस्तारच्यान गोंयांत काँग्रेस यात्रा

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अमीत पाटकारः विरेंद्र शिरोडकारा कडेन जिल्हो समितीचो ताबो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
म्हापशें: काँग्रेस पक्ष घटमूट करपाचे नदरेन गोंयांत पंदरा दिसांची यात्रा काडटले. हे यात्रेक बिरेस्तारच्यान सुरवात जातली, अशी म्हायती प्रदेशाध्यक्ष अमीत पाटकारान दिली.
म्हापश्यां पक्षाच्या जिल्हो कार्यालयांत आयोजीत केल्ले कार्यावळींत नवनिर्वाचीत उत्तर गोंय जिल्होध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकारा कडेन जिल्हो समितीचो ताबो दिलो. ह्या वेळार पाटकार उलयतालो.
ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो, आमदार केदार नायक, पक्षाचो ज्येश्ठ फुडारी गुरुदास नाटेकार, युवाध्यक्ष वरद म्हाड्डोळकार, आदलो जिल्होध्यक्ष विजय भिके, दक्षीण गोंय जिल्होध्यक्ष सावियो डिसिल्वा आनी विवेक डिसिल्वा हाजीर आशिल्ले.
काँग्रेस यात्रेचें वेळापत्रक रोखडेंच जाहीर करतले. यात्रे मजगतीं पक्ष कार्यकर्ते आनी लोकां कडेन संवाद सादतले. ज्या ज्या वाठारांनी पक्ष दुबळो आसा, त्या त्या वाठारांनी पक्ष घटमूट करपाचेर भर दितले. युवा आनी महिलांक पक्षा कडेन आकर्शीत करपा सयत पक्षान आपली फुडली पिळगी करपाच्या हांवेसान पावल उखल्लां. हे खेपेचे विधानसभा वेंचणुकेंत दक्षीण गोंया परस उत्तर गोंयांत पक्षाक चड सुवातो मेळ्ळ्यो. येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर गोंयांतली सुवात काँग्रेस पक्ष जिखतलो, असो विस्वास पाटकारान उक्तायलो.
विरेंद्र शिरोडकारान पक्ष फुडाऱ्यांचे उपकार मानले आनी पक्ष दिता ती जापसालदारकी घेवपाची हमी ताणें दिली. विजय भिकेन येवकार दिलो जाल्यार गुरुदास नाटेकारान उपकार मानले.