बाह्य विकास आराखडो 2030 अधिसुचीत कालापूराक वगळावचें – कोर्टांत याचिका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय़ प्रतिनिधी
पणजी ः ग्रेटर पणजी नियोजन आनी विकास प्राधिकरणान (जीपीपीडीए) बांबोळी नियोजन क्षेत्राक बाह्य विकास आराखडो 2030 अधिसुचीत केलां. ताचे सयत विशेश वेवसायीक क्षेत्राक विरोध करून कालापूर गांवाक वगळावपाची मागणी केल्या. तशेंच मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठांत याचिका दाखल केल्या. ह्या प्रकरणांत खंडपीठान प्रतिवादींक नोटिशी जारी करून फुडली सुनावणी 11 जुलयाक दवरल्या.
ह्या प्रकरणांत आर्थुर डिसोझा, रोमानो गोन्साल्वीश, ओल्वियो फर्नांडीस आनी लुईस डिसोझा हांणी खंडपीठांत दाखल केल्या. हातूंत तांणी राज्य सरकार, गोंय शार आनी नगर नियोजन मंडळ, ग्रेटर पणजी नियोजन आनी विकास प्राधिकरण, सांताक्रूझ पंचायत, व्ही. एम. साळगांवकार काॅर्पोरेशन प्रा. लि. आनी चंद्रकगुप्त ट्रेडर्स प्रा. लि. हांकां प्रतिवादी केल्यात.
ह्या प्रकरणांत पणजी नियोजन आनी विकास प्राधिकरणान (जीपीपीडीए) 8 जुलय 2021 दिसा बांबोळी नियोजन क्षेत्राक बाह्य विकास आराखडो 2030 अधिसुचीत केला. ते भायर बांबोळी नियोजन क्षेत्रांत कालापूर गांवचे जमनीचो आसपाव केला. तशेंच कालापूर गांवांतलो सर्वे क्रमांक 237/3 आनी 238/2 ह्या वाठारांतली जमीन विशेश वेवसायीक क्षेत्र म्हणून घोशीत केल्या. हे प्रक्रियेचे मजगतीं नागरिकांनी मांडिल्ल्या सुचोवण्यांची दखल घेवंक ना. तशेंच ताकतिकेन प्रक्रिया पूर्ण केल्ल्याचो दावो याचिकेंत मांडला.
ह्या प्रकरणांत अधिसुचीत केल्लो बाह्य विकास आराखडो 2030 रद्द करपाची मागणी याचिकेंत केल्या.
ते भायर बांबोळी नियोजन क्षेत्रांत आसपाव केल्ले कालापूर गांवांतले सगले वाठार वगळावन नवो आराखडो तयार करपाची मागणी केल्या. तशेंच बाह्य विकास आराखडो 2030 कार्यरत ना करपाची अंतरीम थाकाय दिवपाची मागणी याचिकादारान केल्या. ते भायर विशेश वेवसायीक क्षेत्रांत कसलेंय बांदकाम वा विकास करपाक मनाय करची अशी अंतरीम थाकाय दिवपाची मागणी यााचिकेंत केल्या. हाची दखल घेवन खंडपीठान प्रतिवाद्यांक नोटिशी धाडल्यात.