बाल वस्ताद (चॅम्पियन) पुरस्कारा खातीर  नामांकनां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


भांगरभूंय खबरांमेज
पणजी  ः बाल हक्क संरक्षण आयोग, दिल्ली हांणी भुरग्यांच्या हिता खातीर मोलादीक योगदान दिवपी व्यक्ती आनी संस्थां कडल्यान ‘बाल चॅम्पियन पुरस्कार (2022)’ खातीर नामांकनां मागयल्यांत.
शिक्षणाचो आस्पाव आशिल्ल्या  भलायकी आनी  पोशण,  बाल संरक्षण आनी भौशीक सेवा अश्या 12 श्रेणींत हो पुरस्कार दितात.
नामांकनां http://dcpcr.delhi.gov.in/award  चेर ऑनलायन दिवच्यो. नामांकनाची निमाणी तारीख १५ जून २०२२ दिसा रातचीं 11.59 मेरेन आसा. उपरांत आयिल्ल्या नामांकनांचो विचार जावचो ना.  प्रशस्तीपत्र आनी 75,000/-  रुपयांचो धनादेश अशें पुरस्काराचें स्वरूप आसा.
चड म्हायतीखातीर  [email protected] चेर भेट दिवची.