बाल्टीक देश – एस्तोनिया, लात्विया आनी लिथुआनिया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एस्तोनिया, लात्विया आनी लिथुआनिया हे देश रशियेचे राजवटी खाला आशिल्ले. बाल्टीक दर्यादेगेर आशिल्ल्यान ह्या देशांक बाल्टीक देश अशें वळखतात. रशिया आनी बेलारूस ह्या देशांक तेंकून हे देश आसात. मुक्ती उपरांत ह्या देशांक दरवाड, प्रदुशण, जेवणां-खाणांचो उणाव सारकिले प्रस्न सतावपाक लागले. आतां हे देश नाटो, युरोपी संघ, युरोझोन ह्या संस्थांचे वांगडी जाल्यात. ह्या देशांची परिस्थिती बरीच सुदारल्या. ह्या देशांनी उच्च दर्ज्याचें तंत्रगिन्यान मेळटा.
वंशीक जाती-जमाती – एस्तोनियाच्या लोकांचें मूळ फिनीक वंशा कडेन जोडिल्लें आसा. लात्वियाकूय फिनीक समाज लिवोनियन देगेर रावतात आनी तांकां लिवोनियन अशें म्हणटात. लात्विया आनी लिथुआनिया ह्या देशांतले लोक भाशीक आनी संस्कृतीक नदरेन एकामेकांक जोडिल्ले आसात. इतिहासीक कारणांक लागून, बाल्टीक देशांनी क्रिस्ती समाजाचे लोकूय रावतात. ह्या देशांचेर डॅनिश, स्विडीश, पॉलीश, जर्मन ह्या देशांचो प्रभाव दिसता.
भूंय रचणूक – दर्यादेग वाठारांत हे देश आशिल्ल्यान ह्या देशांतलें हवामान थंड आनी दमट आसा. पूण पूर्व युरोपी वाठाराचे तुळेंत ह्या देशांत शीं चड ना. बाल्टीक देशांनी मोट्या प्रमाणांत शेती जाता. बटाट, बीट आनी हेर कंदमुळांचें पीक ह्या देशांनी मेळटात. सुमार एक तृतियांश रान वाठार आसा. देवदार आनी सुरूचे रूख ह्या रानांनी मोट्या प्रमाणांत मेळटात. एस्तोनिया आनी लात्विया ह्या देशांनी लाकडां संबंदीत उद्देग चलतात. लाकडां पसून कागद, लाकडी सामान तयार करतात. तशेंच घरां खातीर लाकडांचो वापर जाता.
सिंगिंग रॅवोलुशन (गायनाची क्रांती) – सोवियत युनियना पसून मुक्ती मेळोवपा खातीर 1988 वर्सा बाल्टीक देशांनी सिंगिंग रेवोलुशन म्हणल्यार गायनांतल्यान क्रांती घडोवन हाडिल्ली. एस्तोनिया हो देश अभिजात संगीत परंपरे खातीर प्रसिद्ध आसा.
अंबर (तृणमणी) – बाल्टीक प्रदेश अंबराच्या सांठ्या खातीर फामाद आसा. संवसारांतलो सुमार दोन-तृतियांश अंबर बाल्टीक दर्यादेगेर मेळटा. आयज संवसारांतलो सुमार 90 टक्के अंबर रशियेंतल्यान येता. जाल्यार एस्तोनिया, लात्विया आनी लिथुआनिया ह्या देशांनी लेगीत अंबर तयार करतात. अंबराचो वापर माणकां म्हणून जाता.
टॅलीन शार – टॅलीन हें एस्तोनियाचें राजधानी शार. एस्तोनियाचें तें अर्थीक, उद्देगीक आनी संस्कृतीक केंद्र. रंगबिरंगी इमारती, कोरांथिल्ल्यो वणटी हांकां लागून टॅलीन हें एक उत्कृश्ट शार थरलां. टॅलीन ओल्ड टावन अजुनूय सांबाळून दवरला आनी ताका लागून ताचो आसपाव युनॅस्कोच्या दायज सुवातींत जाला.
कपड्यांचो उद्देग – लिथुआनिया ह्या देशांत कपड्यांचो उद्देश मोट्या प्रमाणांत चलता. ह्या देशांत, आंगार घालपाचे कपडे, चादर, तुवाले, पड्डे तयार करून ताची निर्यात करता. एस्तोनिया आनी लात्विया ह्या देशांक लिनन उत्पाद तशेंच हातान कारागिरी केल्ल्या कपड्यां खातीर वळखतात.
लिथुआनियाचो भेस – लिथुआनियाच्या ग्रामीण वाठारांत रावपी लोक सणां-परबे वेळार पारंपारीक भेस घालतात. बायलांचो भेस वेगवेगळ्या रंगाचो आसता तातूंत धवो लिनन शर्ट, स्कर्ट आनी एपरनाचो आसपाव जाता. भेसा प्रमाण लिथुआनियाच्या खंयच्या वाठारांतली ती व्यक्ती आसा हें कळटा.

स्नेहा सबनीस
9923633789