बारावेचो निकाल 92 . 66 %

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

​विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थीनींचो निकाल सरस


पणजी : शालान्त मंडळाच्या बारावेचे परिक्षेंत विद्यार्थ्यां परस विद्यार्थीनींची कामगिरी सरस जाल्या. विद्यार्थीनींचो निकाल 94.58 टक्के जाल्यार विद्यार्थ्यांचो निकाल 90.66 टक्के लागला. बारावेचो वट्ट निकाल 92.66 टक्के लागला. कला 95.66 टक्के, वाणिज्य 95.71 टक्के, विज्ञान 93.95 टक्के जाल्यार वेवसायीक फांट्याचो निकाल 79.04 टक्के लागला. बारावेचे परिक्षेक 18,112 विद्यार्थी बशिल्ले. हातूंतले 16,783 विद्यार्थी उत्तीर्ण जाले.

अंदूं पयलेच खेपे दोन सत्र परिक्षांचेर आदारीत निकाल जाहीर जालो. पयल्या सत्राची परिक्षा डिसेंबरांत जाल्ली. दुसऱ्या सत्राची परिक्षा एप्रीलांत जाल्ली. दोनूय परिक्षांची सरासरी घेवन निकाल जाहीर जालो. शालान्त मंडळाच्या संकेतथळाचेर निकाल उपलब्ध आसा, अशी म्हायती मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी दिली.
शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी शेनवारा सांजे पत्रकार परिशदेंत बारावेचो निकाल जाहीर केलो. ह्या वेळार मंडळाचे हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले.
खाजगी, रिपिटर विद्यार्थ्यांचो निकाल
खाजगी विद्यार्थ्यांचो निकाल 38.10 टक्के लागला. आयटीआय विद्यार्थ्यांचो निकाल 69.23 टक्के जाल्यार रिपिटर विद्यार्थ्यांचो निकाल 63.33 टक्के लागला.
जुनाच्या निमाण्यां सप्तकांत पुरवणी परिक्षा
जुनाच्या निमाण्यां सप्तकांत पुरवणी परिक्षा जातली. पुरवणी परिक्षा 24 जुनाक जावपाची शक्यताय आसा. मात ही तारीख निश्चीत ना.
निडस इम्प्रूमेंट ह्या गटांत 1,224 विद्यार्थी आसात. ह्या विद्यार्थ्यांक पुरवणी परिक्षेक बसपाची संद मेळटली. तशेंच ज्या विद्यार्थ्यांक निमाणे परिक्षेक बसपाक मेळूंक ना. ते लेगीत पुरवणी परिक्षेक बसपाक शकतात.
पात्रताय निकश पुराय जावंक नाशिल्ल्यान 105 विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून दवरल्यात.

सर्वसामान्य गटांत पास
जावपाचें प्रमाण चड
सर्वसामान्य गटांतल्या 12,541 विद्यार्थ्यांतल्यान 11,667 विद्यार्थी उत्तीर्ण जाल्यात. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 93.03 टक्के आसा.
खेळां गुणांचो लाव 349 विद्यार्थ्यांक मेळ्ळा. खेळां गुणांक लागून 9 विद्यार्थी उत्तीर्ण जाल्यात. हे प्रमाण 0.053 टक्के आसा.