बायलेचो खून करपी घोवाक बिहारांत वचून धरून हाडलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
काणकोणः आपली घऱकान्न सविता माळी हिचो खून करून बिहारांत पळून गेल्लो तिचो घरकार अजय ऊर्फ गुलजारिया माळी (45) हाका काणकोण पुलिसांच्या पंगडान बिहारांत वचून 20 दीस ताचो सोध घेवून थंय ताका अटक करून गोंयांत हाडलो. सविताचो खून करून तिची कूड गुळें हांगा हाडून उडोवन माळी फरार जाल्लो. बिहारांतल्या खागारिया जिल्हांत तो पुलिसांच्या हाताक लागलो.
फाटल्या 19 एप्रिलाक गुळें हांगा सरकारी प्राथमीक शाळे फाटल्या रानांत सविता हिची कूड दुबावीत अवस्थेंत मेळिल्ली, पोस्ट मॉर्टेम अहवाल मेळ्ळे उपरांत काणकोण पुलिसांनी अनवळखी व्यक्ती आड खुनाचो गुन्यांव नोंद केल्लो. पुलिसांनी केल्ल्या तपासांत सविता ही बिहारची आनी ती मडगांव स्टेशन रोड वाठारांत रावताली अशी खबर मेळ्ळी. दुपट्ट्यान गळो अंदून तिका मारून उडयल्लें. तिचो  घोव फरार जाल्ल्यान पुलिसांनी ताणेच खून केला असो दुबाव आशिल्लो. घरकान्नीचे दुसऱ्या कडेन संबंद आसात हाच्या रागान ताणे तिचो खून केल्लो.
अजय माळी बिहारांत गेला अशी म्हायती मेळ्ळे उपरांत काणकोण पुलिसांच्या एक पंगडान बिहारांत धाडिल्लें. बिहारच्या खागारिया जिल्ह्यांत वचून 20 दीस ताचो सोद घेवन थळाव्या पुलिसांचे मजतीन ताका निमाणे धरलो. ताका गोंयांत हाडला अशी म्हायती दक्षीण गोंयचो पुलीस अधिक्षक अभिषेक धनिया हांणी दिली. ज्या पुलीस पंगडान माळीक धरून हाडपाचें काम केलां तांका फावो तें इनाम दितले अशें तांणी सांगलें.