बायलांची आयपीएल…..

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राष्ट्रीय पांवड्याचेर निवड जातलीच, हें ध्येय बाळगून खेळत जाल्यार गोंयच्यो खेळगड्यो भारतीय पंगडांत सहज पावतल्यो.

भारतीय पंगडान वेस्ट इंडिजाक हारोवन प्रुडेन्शील क्रिकेट वर्ल्ड कप जिखलो आनी त्या दिसा सावन भारतांत क्रिकेटीचें वारें व्हांवपाक लागलें. त्या उपरांतच्या कांय वर्सांनी भारतान जायत्यो संवसारीक क्रिकेट सर्ती हातासून जगांत पयलो क्रमांक मेळयलो. आमची राष्ट्रीय क्रिकेट संघटनांय (बीसीसीआय) संवसारांतली सगल्यांत गिरेस्त खेळां संघटना जाली. आदल्या तेंपार वेस्ट इंडिज पंगड फास्ट बाॅलिंगेच्या बळग्यार खंयच्याय पंगडाक घाम काडटालो. मागीर आॅस्ट्रेलियेचो पंगडूय बळिश्ट जालो. सध्या मात आमची टीम इंडिया सगल्यां परस पेजाद आसा. क्रिकेट हो खेळ. तातूंत कांय सांगपाक येना ही गजाल खरी आसली, तरी 30- 40 वर्सां पयलीं जांणी मैदान गाजयलें ते देश आयज क्रिकेटींत खूबच फाटीं पडिल्ले पळोवंक मेळटा. दादल्यांचे क्रिकेट सगल्या अर्थान गिरेस्त आसलें तरी बायलांची क्रिकेटूय आतां ल्हवू ल्हवू वयर सरपाक लागल्या. आयपीएल म्हणल्यार इंडियन प्रिमीयर लिग सर्तीचें पुराय संवसारांत नांव जालां. मात फुडल्या म्हयन्यांत बायलांची आयपीएल सर्त जातली आनी तो दीस इतिहासीक आसतलो.
इंडियन प्रिमीयर लिगेक लागून गांवगिऱ्या वाठारांतले जायते खेळगडे मुखार आयल्यात. अर्थीक नदरेन तांकां खूब फायदो जाला. रोजगार, अर्थवेवस्थेचे नदरेन आयपीएल महत्वाचें. ते बाबतींत तिचें योगदान न्हयकारूंक जावचें ना. कारण गांवांतले, सामान्य जीण जगपी, गरीब भुरगे पसून आयपीएलाक लागून स्वताच्या पांयांचेर उबे रावल्यात. कुटुंब चलोवपाक लागल्यात. तांचे पसून आदर्श घेवन हेर भुरगे पसून मुखार आयल्यात. वास्तवीक क्रिकेट हो म्हारगो खेळ. पूण, तातूंत भरपूर पयसो आशिल्ल्यान आतां क्रिकेटीक भुरग्यांच्यो रांको लागिल्ल्यो दिश्टी पडटात. आतां बायलांची पयली आयपीएल सुरू जाता, ही बायलां सशक्तीकरणाचे नदरेन खोशेची गजाल. बायलां राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर खेळटात, मात तांच्या मॅचींक प्रेक्षकांचो व्हडलोसो प्रतिसाद मेळना. मात, आतां तातूंत बदल जावपाक जाय. दादल्यांच्या मॅचींत जी गती आसा ती बायलांच्या मॅचींत येवपाक लागल्या. विदेशांत बायलांची क्रिकेट पळोवपाक गर्दी आसता, तितली आमच्या देशांत दिसना. जंय मॅच आसता थंय शाळा, काॅलेजींच्या भुरग्यांक (खास करून चलयांक) तिकेटींत सवलत दिवन व्हरूं येता. म्हणटकच स्टेडियम भरिल्लो दिसतलोच, पूण ह्या चलयांक बायलांची क्रिकेट पळोवन स्वता खेळपाची ओढ लागतली. तातूंतल्यान नवे खेळगडे घडटले. राष्ट्रीय पांवड्याचेर पावल्यार अर्थीक नदरेन तांची जीण बदलली. क्रिकेटींतल्यान पयसो मेळटलोच, पूण जायरात, इव्हेंटांतल्यानूय तीं जोडपाक शकतलीं. कारण वयर म्हणलां ते प्रमाण, क्रिकेट, खास करून आयपीएला सारक्यो सर्ती, देशांतली बेरोजगारी, गरिबी कांय प्रमाणांत तरी उणी करपाक शकतात!
बायलांचे पयले आयपीएल सर्तींत पांच पंगड आसतले. 22 मॅची खेळयतले. अहमदाबाद, मुंबय, बंगळुरू, दिल्ली आनी लखनौ. पयरुच पावणी जाली. बीसीसीआयक 4670 कोटींची येणावळ जाली. अदानी हांच्या स्पोर्टस लायन प्रा. लि कंपनीन 10 वर्सां खातीर गुजरात जाएंट्स, अहमदाबाद पंगड 1239 कोटींक घेतला. मुंबय इंडियन्स 912.99 कोटींक, राॅयल चॅलेंजर्स बंगळुरू 901 कोटींक, दिल्ली कॅपिटल्स 810 कोटींक आनी लखनौच्या युपी वाॅरियर्स 757 कोटींक घेतला. खेळगड्यांक पसून बरोच फायदो जाला. 24 बायलां खेळगड्यांचें मूळ मोल दरेकी 50 लाख आशिल्लें. तातूंत आमची स्टार बॅट्समन स्मृती मानधनाक सगल्यांच चड 3 कोटी 40 लाखांचें ‘मानधन’ मेळळां. हाचे पयलीं पावणेंत तिका देड कोटीं वयर कशेच मेळचें ना, अशें मत जाणकारांनी पसून उक्तायिल्लें. गुजरात जाएंट्सच्या गार्डनराक 3 कोटी 20 लाख मेळ्ळे. भारताच्या आनीक दोन खेळगड्यो दिप्ती शर्मा (2 कोटी 60 लाख) आनी जेमिमा राॅड्रिगीश (2 कोटी 20 लाख) हांकांय बरी रक्कम मेळ्ळ्या. गोंयच्या शीखा पांडेक 60 लाख मेळटले.
गोंयांत बायलांचे क्रिकेटीक दरेके शाळेन चड म्हत्व दिवपाक जाय. फकत प्रशिक्षण घेतलें आनी इंटर स्कूल मॅची खेळ्ळ्यो म्हूण उपकारचेंना. राष्ट्रीय पांवड्याचेर निवड जातलीच, हें ध्येय बाळगून खेळत जाल्यार गोंयच्यो खेळगड्यो भारतीय पंगडांत सहज पावतल्यो. पीटी शिक्षक आनी गोंय क्रिकेट संघटनेन हें मनार घेवपाक जाय. बीसीसीआयनूय तालुको, जिल्हो पांवड्याचेर बायलां क्रिकेटीक बरे दीस येतले (अर्थिक नदरेनूय) हे खातीर पावलां उखलपाची गरज आसा. सध्या ती तशी यत्न करता. दादले आनी बायलांच्या पंगडांच्यो इश्टागतीच्यो वा पुरस्कृत मॅची (वा प्रशिक्षण) खेळयत जाल्यार बायलांच्या खेळपाक वेग येतलो. तांच्या खेळांत सुदारणा जातली. आयपीएलाच्या निमतान बायलांची क्रिकेट आनीक सुदारूं आनी भारतीय बायलो संवसारांत नंबर वन जावं.