बायणा आनी शार वाठाराक जोडपी रेल्वे उड्डाण पुलाचे वाटेर कोयर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

घाणीचें साम्राज्य; पालिकेन कोयर उबारपाची मागणी

वास्को: बायणा आनी शार वाठाराक जोडपी रेल्ले उड्डाण पुलाचे वाटेर कोयर उडयत आशिल्ल्यान, तशेंच कांय जाण थंयच सैमीक विधी करीत आशिल्ल्यान चलून वचपी लोकां खातीर ही समस्या तकलीफोड जाल्या. ह्या प्रकरणांत समाजीक कार्यकर्ते शंकर पोळजी हांणी मुरगांव पालिकेन थंय नितळसाण करची अशें आवाहन केलां.

ह्या उड्डाण पुला वयल्यान दीसपट्टे शेंकड्यांनी नागरीक यो-वच करतात. हे नागरीक शार वाठाराचे वटेन आशिल्ले वाटेचो उपेग करतात. हे वाटेर पेव्हर्स घाल्यात. पूण वाटेरूच कांय जाण कोयर उडयतात. कांय विक्रेत्यां कडल्यानूय कोयर उडयतात. हो कोयर नेमान उबारीत नाशिल्ल्यान तो वाटेर पातळटा. ताका लागून त्या कोयरांतल्यानूच लोकांक वाट काडची पडटा.

कांय हेडगे लोक हे वाटेर सैमीक विधी करतात. ताका लागून चलून वचपी लोकांक घाण सोंसची पडटा. ह्या प्रकरणांत सेगीत आवाज काडून लेगीत कांयच फायदो जालो ना. थंयचो कोयर उबारपा खातीर पालिका लक्ष दिना. ह्या प्रकरणांत शंकर पोळजी हांणी एक व्हिडियो तयार करून थंयच्या कोयराचें दर्शन घडयलें. थंय कोयर उडोवप्यां आड पालिकेन कारवाय करपाची गरज तांणी उक्तायली.