बायंगिणीच्या कोयर प्रकल्पा आड मोर्चा प्रकल्प कसोच जावपा दिवचे नातः राजेश फळदेसाय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पोरणे गोंयः बायंगिणी हांगचो प्रस्तावीत कोयर प्रकल्पा आड पोरण्या गोंयांतल्या थळाव्यो लोकांनी आयताराक परत एक फावट मोर्चा काडून प्रकल्पाक विरोध केला. डीजी मार्टा कडल्यान सुरू जाल्ल्या ह्यो मोर्चाचें फुडारपण कुमारजुंवें मतदारसंघाचो काँग्रेसचो आमदार राजेश फळदेसाय हांणी फुडारपण केलें. मोर्चांतल्या लोकांनी प्रकल्प बांदपाक विरोध करपी घोशणा दिल्यो.
आपल्या आमदारकीच्या कार्यकाळांत आपूण हो प्रकल्प कसोच जावपाक दिवचो ना अशें राजेश फळदेसाय हांणी पत्रकारां कडेन उलयना सांगलें. युनेस्कोन जाहीर केल्ल्या दायज वाठारांतल्यो चर्ची, शाळा, हॉस्पिटल, नरेंद म्हाराज मठ तशेंच सुमार दोन हजार फ्लॅट आशिल्ल्या बायंगिणींतल्या वाठारांत हो कोयर प्रकल्प जाल्यार सगल्यांचेर ताचो वायट परिणाम जातलो. लोकांचो विरोध आसतनाय सरकारान हो प्रकल्प उबारपाचे यत्न केल्यार लोक रस्त्यार येतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या.
आपल्या कुमारजुवें मतदारसंघात सात पंचायती आसात. तांतूल्या वाठारांतल्यो कोयराचो विलो लावपा खातीर आमी प्रकल्प उबारपाचे यत्न करतले. मात हेर वाठारांतलो कोयर हाडून ताचेर बायंगिणी हांका प्रक्रिया करपाक आमी दिवचे नात. प्रकल्पांतल्या घाणयारो वास येवचो ना अशें सरकार सांगता मात साळगांवच्या कोयर प्रकल्पान ही गजाल फटीची थारायल्या. तेन्ना सरकारान लोकांक फटोवपाचो यत्न करचो न्हय अशें फलदेसाय हांणी सांगलां.
2024 वर्सा गोंयच्या सायबाच्या पवित्र अवशेशांचें प्रदर्शन जावपाचें आसा. ते खातीर आमका पोरणे गोंय वाठार तशेंच करमळेच्या तळयेचें सोबितीकरण करपाचें आसा. बायंगिणींत आमकां कोयर प्रकल्प नाका. सरकारान तो हेर कडेन व्हरचो अशें तांणी मागलां.
कुमारजुवें मतदारसंघातल्यो लोकांचें म्हणणे सरकाराक आयकून घेवचें पडटलें. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी कोयर वेवस्थापन मंत्र्यांक हाडून बायंगिणींत कोयर प्रकल्प कित्याक नाका हें आमी पटोवन दितले अशें तांणी सांगलें. विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो कोयर वेवस्थापन मंत्री आसतना तांणी बायंगिणी प्रकल्प चालीक लावपाचो यत्न केल्लो. ते आतां ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाक येतले काय कितें, अशें विचारलें तेन्ना तांणी कितें करपाचें तें मायकल थारायतलो, म्हजो मात प्रकल्पाक विरोध आसा आनी आपूण तो जावपाक दिवचो ना अशें तांणी स्पश्ट केलें. विधानसभा अधिवेशनांत आपूण प्रकल्पाचो विशय़ मांडटलों अशी म्हायती तांणी दिली.
मोर्चांत आयएनओचो विज्ञानीक आश्विनीकुमार सरकन, पोरणे गोंयचो सरपंच मेघ्यशाम पर्वतकार, करमळेचो सरपंच उत्तम मुरगांवकार, उपसरपंच मिनिनो कार्दोझ, पोरणे गोंय पंचायत पंच वांगडी विशाल वळवयकरा, तृणमूल काँग्रेस फुडारी समील वळवयकार, विश्वास कुट्टीकार, विल्सन वालादारीस हांणी वांटो घेतिल्लो.