बागवाडो मोर्लें बेगीनूच पूल येतलो

बागवाडो हांगा डॉ. देविया राणे हांचे हस्तुकीं इनामां स्विकारतना जैतिवंत पंगड. (राघोबा पेडणेंकार)

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बागडवाड्यार आयोजीत इनामां भेटवण कार्यावळीक डॉ. देवीया राणे हिचें आस्वासन

केरी-सत्तरी: सत्तरीच्या मोर्लें ग्रामपंचायत वाठारांत येवपी बागवाडो मोर्लें हांगचे न्हंयचेर पुलाची निविदा जारी केल्या. हाची प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जावन पुलाच्या कामाक सुरवात जातली. सध्या पूल नाशिल्ल्यान बागवाडो, पेळावदा, धनगरवाडो वाठारांतल्या लोकांक येरादारीचो त्रास सोंसचो पडटा. हो पूल पुराय जाल्या उपरांतूच ह्या त्रासांतल्यान मुक्ती मेळटली. ताका लागून ह्या पुलाचें काम बेगीन पुराय जावपा खातीर आमी यत्न करतात, अशें पर्यें मतदारसंघ आमदार डॉ. देवीया राणे हांणी सांगलें. 

बागवाड्यावेले श्री गोठणेश्वर समितीन आयोजीत केल्ल्या अखील गोंय घुमट आरती सर्तीच्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक मुखेल सोयरी म्हणून उलयतना आमदारान वयलें आस्वासन दिलें. 

ह्या वेळार माचयेर केरी जिल्हो पंचायत वांगडी देवयानी गांवस, मोर्लें ग्रामपंचायत सरपंच अमीत शिरोडकार, सत्तरी भाजप प्रभारी विनोद शिंदे, मोर्लें ग्रामपंचायत उपसरपंच आनी थळावी पंच वांगडी रुचिता माईणकार, केरी ग्रामपंचायत उपसरपंच भिवा गांवस, मोर्लेंचे पंच वांगडी रुपेश मळीक, भिसो तानोडी, केरीचे पंच वांगडी संदीप ताटे, उस्मान सय्यद, तन्वीर पांगम, घुमट आरती सर्तीचे परीक्षक गौरेश तारी, श्री गोठणेश्वर समितीचे अध्यक्ष प्रसाद माईणकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार देवयानी गांवस, विनोद शिंदे, अमित शिरोडकार, रुचिता माईणकार, प्रेमनाथ पास्ते, प्रसाद माईणकार हांणी आपलें मनोगत उक्तायलें. 

ह्या वेळार अखील गोंय घुमट सर्त जाली. हे सर्तींत पयलें इनाम स्वर साई घुमट आरती मंडळ म्हापशें हांकां फावो जालें. जाल्यार दुसरें सांतेरी घुमट आरती मंडळ म्हापशें आनी तिसरें इनाम श्री मल्लिकार्जून घुमट आरती मंडळ खांडोळ्यां हांकां मेळ्ळें. मुखेल सोयर्‍यां हस्तुकीं जैतिवंतांक इनामां भेटयलीं. तशेंच गोठणेश्वर प्रिमीयर लीग जैतिवंतांकूय ह्या वेळार इनामां भेटयलीं. इनामां भेटवण कार्यावळी पयलीं श्री पारवडेश्वर दिंडी पंगडा कडल्यान दिंडी सादर केली.

कार्यावळीचें सुत्रसंचालन देवदत्त माईणकार, इनामां भेटवण कार्यावळीचें सुत्रसंचालन प्रसन्ना माईणकार हांणी केलें. जाल्यार सुजय माईणकार हांणी उपकार मानले.