बांयंत पडून साडेतीन वर्साचे चलयेक मरण

बांयंत पडिल्ले चलयेक भायर काडपाचो यत्न करतना उजो पालोवपी दळाचे जवान.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: चार रस्तो करासवाड्यार खेळटा आसतना एका घराच्या आंगणांतले बांयंत पडिल्लो बॉल काडटना बांयंत पडून साडेतीन वर्सांचे चलयेक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें. झोया अहमद अशें मयत चलयेचें नांव आसा.

ही घडणूक काल (सोमारा) रातीं 7.40 वरांचेर घडली. मयत घडणूक थळाच्या शेजारचे एके इमारतींतल्या फ्लॅटांत रावतालें. सदचे प्रमाण तें हेर भुरग्यां बरोबर खेळपाक सकयल आयिल्लें.

भुरगीं खेळटा आसतना तांचो बॉल बांयंत पडलो. ती बांय 30 ते 35 मिटर खोल आशिल्ली. हे बांयक लोखंडाची जाळी आशिल्ली आनी भितर देंवपा खातीर एक ल्हानसो बुराक दवरून ताचेर लोखंडाच्या जाळयेचें झाकन आशिल्लें. तें झाकन मातशें सरकून दवरिल्लें.

मयत चली बॉल हाडपाक गेलें आनी तें झाकन सरकिल्ल्या बुराकांतल्यान सकयल पळयत आसतना ताचो बॅलन्स गेलो आनी तें बांयंत पडलें.

घडणुकेची खबर मेळटकूच म्हापशेंच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेतली आनी बांयंत देंवून ते चलयेक भायर काडली. उपरांत ताका उपचारा खातीर म्हापशेंच्या जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल करतकूच दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें.

उजो पालोवपी दळाचे उपअधिकारी ज्ञानेश्वर सावंत, हवालदार विष्णू गावस, गोविंद देसाय, रिचर्ड त्रिनीदाद आनी विष्णू नायक ह्या जवानांनी बचावकार्य केलें. घडणुकेचो पंचनामो म्हापशेंचे पुलीस उपनिरिक्षक सुनील पाटील हांणी केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणाची सैमीक मरण म्हूण नोंद केल्या. फुडलो तपास पुलीस करतात.