बांबोळेचो अंडरपास राष्ट्रीय महामार्गाचे सुवादीन करचो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी, प्रतिनिधी: बांबोळे गोंय वैजकी हॉस्पिटला लागसारा हायववेल्यान अंडरपासांक कोणूच वाली ना. देखून त्या अंडरपासाची देखरेख जायना आनी वर्सान वर्स पावसांत अंडरपासांत हुंवार येता. देखरेख जावची म्हणून हो अंडरपास राष्ट्रीय महामार्गाचे सुवादीन करचो. हे वींशी मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा करतले, अशें थळावो आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें.
ह्या पावसांत बांबोळे अंडरपासांत उदक भरचें न्हय हे खातीर उपाय येवजण करपा खातीर सांत आंन्द्रेचो विरेश बोरकार हांणी भौशीक बांदकाम खातें आनी गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळच्या अधिकार्‍यां सयत मंगळारा सकाळीं पळोवणी केली. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे वैजकी अधिक्षक दोतोर राजेश पाटील ह्या वेळार हजर आशिल्ले.

गोंय वैजकी महाविद्यालय, दंतंकी महाविद्यालय, कुजिरा स्कुल कोम्पलेक्स,खेळां खात्याकडे वयतना लोक ह्या अंडरपासाचो वापर करतात. पूण फाटलीं २ वर्सां जालीं पावसांत ह्या अंडरपासांक बुडटी येता आनी लोकांक यो-वच करपाक मेळना, अशें विरेश हांणी सांगलें.

जीएसआयडीसीन हो प्रकल्प बांदला. मात तो आजूनय खंयच्याच खात्या कडेन दिवंक ाना. देखून हांची देखरेख जायना. जीएसआयडीसीक विचारल्यार देखरेख करपाक नीधी ना अशी जाप मेळटा. फक्त ह्या अंडरपासाचे लायटीचें बील गोंय वैजकी महाविद्यालय भरता. ह्या अंडरपासाचेर धोरणात्मक निर्णय जावचो म्हण जीएसआयडीसी, भौशीक बांदकाम खातें आनी गोंय वैजकी महाविद्यालय हांची जोड बसका घेतले, अशें विरेश हांणी सांगलें.

अंडरपासाचें पाखें मोडपाक पावलां. तांतुतल्यान उदक पोंवता. अंडरपासाचे जे ड्रेन आसात ते ब्लॉक जाल्यात आनी उदकान भरल्यात. पावस ना तरीय अंडरपासा भितर उदक भरलां. हाचे विशीं हांवें मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयल्लें मात हाचेर आजूनय कोणेंच लक्ष घालूंक ना. आता खूब कळाव जाला. हें उदक भायर मारपा खातीर पंपींग स्टेशनाची निविदा जावपाक जाय आसली. मात अजून मेरेन हे खातीर कसलीच एजन्सी निश्चीत जावंक ना, असो आरोप विरेश हांणी केलो.

मुख्यमंत्री जो भौशीक बांदकाम मंत्री आसा ताचे कडेन उलोवन प्राधान्यान हो विशय हांव घेतलों. हो पुराय अंडरपास राष्ट्रीय महामर्गांत येता. देखून हो अंडरपास मुख्यमंत्र्यान राष्ट्रीय महामार्गाचे सुवादीन करचो. राष्ट्रीय महामार्गान हो अंडरपास घेतल्यारूच ताची देखरेख जातली. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन कितललींशींच वर्सां जालीं ह्या अंडरपासाच्या लायटीचें बील भरता आनी तें वाडत आसा. देखून ह्या अंडरपासा विशीं मुख्यमंत्र्यान धोरणात्मक निर्णय घेवचो, असो उलो तांणी मारलो.

एम्ब्युलन्सींक यो-वच करपाक सोपें जावचें म्हण गोंय वैजकी महाविद्यालया भितरले सगळे रस्ते आठ दिसां पयलीं हॉटमिक्स करून घेतल्यात. हॉस्पिटल आशिल्ले सुवातेची पातळी रस्त्याचे पातळे परस मात्शी वयर आशिल्ल्यान हांगा सगळें उदक येवन रावता. रस्त्यार जे ड्रेन आसात ते नितळ करचे. हें केल्यार अंडरपासांत उदक आडावपाचो विशय सुट्टलो, अशें गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे वैजकी अधिक्षक दोतोर राजेश पाटील हांणी सांगलें.