बांदोड्यां उड्डाण पुलार क्रेन- मिक्सराचो अपघात

बांदोड्यां उड्डाण पुलाचेर क्रेन आनी मिक्सराचो जाल्लो अपघात.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: बांदोडेंच्या उड्डाण पुला वयल्या घातक वोल्तार आयतारा सकाळीं 11.30 वरांच्या सुमाराक चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान क्रेनीचो धपको मुखा वयल्यान येवपी मिक्सर गाडयेक बसलो. ह्या अपघातांत क्रेन चालक मिथून कुमार साह (32, सध्या रावपी फर्मागुडी) गंभीर जखमी जालो, जाल्यार मिक्सर चालक बापू (30, महाराष्ट्र) किरकोळ जखमी जालो. शिरोड्यां अपघातांत सांपडिल्ली कदंबा बस काडपाक वतना हो अपघात जालो.

शिरोड्यां अपघात जाल्ली कदंबा बस रस्त्या वयली काडचे खातीर फर्मागुडये वयल्यान क्रेन (एनएल 01 एल 5828) वताली. बांदोड्यां उड्डाण पुलार चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान क्रेन थेट रस्त्याचे दुसरे वटेन गेली. त्या वेळार ढवळेच्यान फर्मागुडी वचपी मिक्सर गाडयेक क्रेनीचो धपको बसलो. ह्या अपघातांत क्रेनीचें कॅबीन तुटिल्ल्यान चालक भितर शिरकून उरलो. लागीं आशिल्ल्या लोकांनी धांवत येवन शिरकून उरिल्ल्या चालकाक भायर काडलो आनी उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. गंभीर जखमी जाल्ल्या क्रेन चालकाक अदीक उपचारा खातीर गोमॅकाँत दाखल केलो. फोंडें पुलीस स्टेशनाचे हवालदार देविदास पर्येंकार हांणी अपघाताचो पंचनामो केलो. बांदोड्यां आयतारा अपघात जाल्ले सुवातेर हे आदीं लेगीत पांच परस अदीक अपघात जाल्यात. फर्मागुडये वयल्यान ढवळेचे दिसेन वचपी गाडयो घातक वोल्तार पावले उपरांत चालकांचें नियंत्रण वता आनी अपघात जातात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन थळावे लोक हे घातक वोल्त काडपाची मागणी करतात, पूण भौशीक बांदकाम खातें ताचे कडेन सदांच आडनदर करता. हाका लागून फुडारांत हे सुवातेर व्हड दुर्घटणा जावपाक शकता, असो थळाव्या लोकांनी भंय उक्तायला.