बांदकाम कोयराचो विलो लावपाक योग्य यंत्रणां तयार करपाची गरज 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

साळगांवां कोयरासंबंदी जाल्ले कार्यशाळेंत मंत्री काब्राल उलयताले

 पर्यावरणाचें प्रदूशण टाळपाक बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराचो शास्त्रोक्त तरेन विलो लावपा खातीर योग्य यंत्रणां तयार करपाची गरज आशिल्ल्याचें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. 

साळगांवां गोंय राज्य प्रदूशण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयांत गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळ, रिसर्च ट्रायंगल इन्स्टिट्यूट इंडिया, रेजिलिएंट एनर्जी आनी सिंन्टेफ, नॉर्वे हांच्या जोड पालवान ‘बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराची पर्यावरण पुरक पद्दतीन हाताळणी’ ह्या विशयाचेर आयोजीत कार्यशाळेंत मंत्री काब्राल उलयताले. 

म्हापशें वाठारांत सिन्टेफ, नॉर्वे हांच्या जोड पालवान बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराचो शास्त्रोक्त पद्दतीन विलो लावपा खातीर कोयर प्रक्रिया प्रकल्प उबारपाची सरकाराची येवजण आसा. ह्या नियोजीत प्रकल्पांत आधुनीक यंत्रणावरवीं शास्त्रोक्त पद्दतीन बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराचो विलो लायतले, अशें मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. 

भौशीक बांदकाम खात्या वतीन बांदकाम कोयराचो योग्य तरेन विलो लावपाक आवश्यक उपाय करतले, अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें.

भारतांतले नॉर्वेचे कोन्सूल जनरल आर्ने जन फ्लोलो हांणी बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराची शास्त्रोक्त पद्दतीन हाताळणी करपा खातीर नॉर्वेच्या सिंन्टेफचे तंत्रज्ञान वापरिल्ले खातीर गोंय राज्य कोयर वेवस्थापन म्हामंडळाच्या यत्नांची तोखणाय केली.

सिंन्टेफ, नॉर्वेचे मुखेल शास्त्रज्ञ डॉ. ख्रिस्तियान जे. एन्जेल्सन हांणी बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराचो शास्त्रोक्त पद्दतीन विलो लावपाविशीं म्हायती दिली.

विज्ञान, तंत्रज्ञान आनी कोयर वेवस्थापन खात्याचे सचीव रमेश वर्मा हांणी बांदकाम आनी मोडिल्ल्या इमारतींच्या कोयराचो शास्त्रोक्त पद्दतीन विलो लावपा खातीर सगळ्यां संबंदीत यंत्रणांकडल्यान सहकार्याची अपेक्षा उक्तायली.

  गोंय कोयर वेवस्थापन म्हामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालक डॉ. लेविन्सन मार्टिन हांणी येवकाराचें उलवप केलें. आरटीआय संचालक डॉ. गौरव भाटियानी हांणी निमाणें उपकार मानले.