बांदकामां आड कारवाय कित्याक ना?

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो पंचायत संचालकाक खंडपिठाचो निर्देश

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : दाबोळी विमानतळाचे धांवपट्टीचे दिशेन ‘एअर फनेल झोन’ हातूंतल्या 46 बेकायदो बांदकामां आठ सप्तकां भितर मातये भरवण करपाचे निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपिठान दिल्ले. अशें आसून लेगीत ताचें कांयच जावंक ना. ते भायर तातूंतल्या 45 बांदकामांक मातयेभरवण करपाक अतिरिक्त पंचायत संचालकान स्थगिती दिली. हे विशीं 26 एप्रीला आदीं प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो आदेश खंडपिठान अतिरिक्त पंचायत संचालकाक दिला. अशें करूंक ना जाल्यार खंडपिठांत हाजीर रावपाचोय निर्देश खंडपीठान दिला. हे विशींचो निर्देश न्या. महेश सोनक आनी न्या. आर. एन. लड्डा हांणी बुधवारा जारी केलो.

ह्या प्रकरणांत अलेक्झांडर मायकलान 2018 त जनहीत याचिका दाखल केल्ली. ताणें जुवारीनगर वाठारांत बेकायदो बांदकामांक ओतो आयिल्ल्याचो आरोप याचिकेंत केल्लो. विमानतळ धांवपट्टीचे दिशेन ‘एअर फनेल झोन’ हातूंत उंच इमारती उब्यो जातात आनी तांची आडखळ विमानांक जावं येता, अशें नमूद करून मायकल आनी अभिजीत श्रीपाद प्रभुदेसाय हांणी आनीक एक याचिका दाखल केल्ली. खंडपिठान दोनूय याचिका एकठांय करून सुनावणी घेतली. ह्या प्रकरणांत खंडपिठान 28 फेब्रुवारी 2020 ह्या दिसा बंदकामांचेर कारवाय करपाचे आदेश दिल्ले. त्या आदेशांत नौदळाचो कमांडींग ध्वज अधिकाऱ्यांक बेकायदो बांदकामांचेर कारवायेचे अधिकार दिल्ले. कारवाये उपरांत कमांडींग ध्वज अधिकाऱ्यान 7 सप्टेंबर 2020 ह्या दिसा वा ताचे आदीं चिखलेच्या बांदकामा वयले कारवायेचो अनुपालन अहवाल सादर करचो. विमानतळ वाठारांतल्या बांदकामा वयले कारवायेचो अनुपालन अहवाल 31 मार्च 2021 मेरेन सादर करपाचे निर्देश दिल्ले. आदेशा उपरांतूय कांयच जायना म्हूण याचिकादारान अवमान याचिका दाखल करून बेकायद बांदकामांचेर प्रशासन कांयच करिना असो मुद्दो खंडपिठांत मांडलो.

हे याचिकेंत गोंय नौदळाचो कमांडींग ध्वज अधिकारी राजेश खुल्लर, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे संचालक गगन मलीक, मुरगांव नगर नियोजन प्राधिकरणाचो वांगडी सचीव अशोक कुमार आनी चिखली पंचायचो सचीव कपील नायक हांकां प्रतिवादी केल्यात.

खंडपिठांत सुनावणी जाली तेन्ना संबंदीत वाठारांत 46 बेकायदो बांदकामां आशिल्ल्याचें उजवाडाक आयलें. ते प्रमाण संबंदीत बांदकाम आठ सप्तका भितर मातये भरवण करपाचें निर्देश खंडपिठान दिल्ले. ते प्रमाण चिखली पंचायतीन त्या बांदकामांक नोटीस धाडली. हे नोटिशेक दक्षीण गोंयच्या अतिरिक्त पंचायत संचालका कडेन आव्हान दिलें तेन्ना तातूंतल्या 45 बांदकामांक स्थगिती दिवन फुडली सुनावणी 30 जूनाक दवरल्या. हे विशींची म्हायती चिखली पंचायती वतीन बुधवारा खंडपिठांत दिली. हाची दखल घेवन खंडपिठान अतिरिक्त पंचायत संचालकाक प्रतिज्ञापत्र सादर करपाचो निर्देश जारी केला. तशेंच प्रतिज्ञापत्रांत खंडपिठान वेळावेळार दिल्ल्या निर्देशांची म्हायती ताका संबंदितांनी कित्याक दिवंक ना, हाचें स्पश्टीकरण मागलां. खंडपिठांत प्रतिज्ञापत्र सादर करूंक ना जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्याक दस्तावेज घेवन हाजीर रावपाचो निर्देश जारी केला.