बांगलादेश-न्युझिलॅण्ड टॅस्टः पयल्या दिसा पडल्यो 15 विकेटी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान बांगलादेश आनी न्युझिलॅण्ड ह्या पंगडां मदीं कालच्यान शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियमाचेर दुसरे टॅस्टीक सुरवात जाली. पयल्याच दिसा वट्ट 15 विकेटी पडल्यो. हातूंतल्यो 13 विकेटी स्पिनरांनी घेतल्यो.

टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपाचो निर्णय घेवपी बांगलादेशाचो पयलो डाव 66.2 ओव्हरींनी 172 धांवड्यांचेर सोंपलो. ताच्या बॅट्समनांक अपेक्षे प्रमाण बॅटींग करपाक जमली ना. पूण, बॉलरांनी आपल्या पंगडाक मॅचींत हाडलो. उण्या उजवाडाक लागून खेळ थांबोवचो पडलो त्या वेळार न्युझिलॅण्ड 12.4 ओव्हरींनी 5 विकेटी वगडावन 55 धांवड्यो करून संघर्श करतालो.

दोनूय पंगडांच्या बॅट्समनांक शेरे बांगला नॅशनल स्टेडियमाचेर धांवड्यो करप कठीण जाल्यो. न्युझिलॅण्डाच्या बॉलरांनी योग्य लायन आनी लॅंथीचेर बॉलींग घालून बांगलादेशाच्या बॅट्समनांचेर शेक दवरलो. पयल्या सात ओव्हरींनी फकत आठ धांवड्यो जाल्यो. मिशेल सॅंटनर, ग्लॅन फिलिप्स हाणें दरेकी तीन विकेटी घेतल्यो. एजाज पटेलान दोन विकेटी मेळयल्यो. मुखेली टिम सावथीन एकूय धांवडी दिनासतना एक विकेट घेतली. बांगलादेशा वतीन मुशफिकूर रहिमान सगल्यांत चड 35 धांवड्यो केल्यो. रहिमा खेरीत शहादत हुसैनान 31 धांवड्यांचें योगदान दिले. दोगांयनी पांचवे विकेटी खातीर 57 धांवड्यांची भागिदारी केली.

च्या च्या विसवा पयलीं बांगलादेशाचो पयलो डाव सोंपलो. ते उपरांत ऑफ स्पिनर मेहदी हसन आनी दावखुरो स्पिनर ताइजुल इस्लाम ह्या स्पिनरांनी बांगलादेशाक मॅचींत हाडलो. ताइजुलान पयले मॅचींत 10 विकेटी घेतिल्ल्यो. टॉम लॅथम, आनी डॅव्हॉन कॉन्वे हाणें सादूरतायेन सुरवात केली. मेहदी हसनान कॉन्वेक बोल्ड करून बांगलादेशाक पयलें येस मेळोवन दिलें.

ताइजुलान उपरांत लॅथम आनी हॅन्री निकोल्स हांकां बाद करून न्युझिलॅण्डाक दोट्टी धपके दिले. पयले मॅचींत शेंकडो मारपी केन विलियम्सन (13) हाका बाद करून मेहदी हसनान न्युझिलॅण्डाक संकश्टांत घालो. एक बॉला उपरांत ताणें टॉम ब्लंडेलाक (0) एलबीडब्ल्यू बाद केलो. उण्या उजवाडाक लागून खेळ थांबवचो पडलो त्या वेळार डॅरिल मिशेल 12 आनी फिलिप्स पांच धांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आशिल्लो.