बसकेचें व्हिडीयो रेकॉर्डींग करात

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें मुख्याधिकाऱ्याचो पालिका मंडळाक आदेश

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: म्हापशें नगरपालिकेच्या कामकाजाची पारदर्शकता आनी म्हापशेंच्या लोकांचो विस्वास तिगून दवरचे खातीर पालिका मंडळाच्या फुडल्या सगळ्या बसकांचें व्हिडीयो रेकॉर्डींग करचें, असो आदेश मुख्याधिकारी सीताराम सावळ हांणी जारी केला.

मुख्याधिकाऱ्यान हो आदेश पालिका मुख्य कारकून पदाचो पदभार सांबाळपी वरिश्ठ कारकुनाक दिला. पालिका मंडळाच्या फुडल्या सगळ्या बसकांचें दर्जेदार आवाजा सयत पुराय व्हिडीयो रेकॉर्डींग करपाची वेवस्था करची, अशें ह्या आदेशांत स्पश्ट केलां.

पालिका मंडळाच्या साबार आनी विशेश बसकांच्या ह्या व्हिडीयो रेकॉर्डींगाक लागून बसकेंत खंयच्या नगरसेवकान कितें म्हणिल्लें, हाची जुस्ताजुस्त म्हायती आनी डेटा उपलब्ध जातलो. खूब खेपे बसकेंत नगरसेवक एक उलयतात आनी उपरांत बसकेच्या इतिवृतांत भलतेच नमूद करतात. ताका लागून खूब खेपे इतिवृतां संबंदांत गोंदळ जाता. हाका लागून इतिवृतांत मंजुरी वेळार गरजेभायर वेळ पेड्ड्यार जाता. पूण ह्या निर्देशाचे दूरगामी परिणाम जातले आनी खऱ्या अर्थान पालिका मंडळाचे बसकेचें संकलन जातलें, अशें म्हापशेंकारांचें म्हणणें आसा.

हालींच्या काळांत पालिका मंडळाच्या बसकांचे इतिवृतांत चुकीची नोंदणी करपाचे प्रकार घडटात. कांय दिसां आदीं जाल्ले बसके वेळार ह्याच मुद्द्या वयल्यान नगरसेवक प्रकाश भिवशेट हांणी नगराध्यक्ष शुभांगी वायंगणकार हांचेर प्रस्नांचो शिंवर केल्लो आनी तांकां धारेर धरिल्ली.

फाटले बसकेंत नगरसेवक भिवशेट हांणी एका थारावा आड मतदान केल्लें. पूण बसकेच्या इतिवृंतांत भिवशेट हे संबंदीत थारावा वेळार गैरहाजीर राविल्ल्याचें नमूद केल्लें. बसकेंतलो हो गैरप्रकार लक्षांत येताच भिवशेट हांणी नाराजी उक्तायल्ली, तशेंच पालिकेच्या कामकाजाचेर प्रस्नचिन्न लायिल्लें. उपरांत हे चुकीची दुरुस्ती केल्ली.

ह्या प्रकाराची मुख्याधिकारी सावळ हांणी गंभीर दखल घेतल्या. पालिका मंडळाच्या कामकाजांत पारदर्शकता आसची आनी फुडारांत अशे कथीत गैरप्रकार जावचे न्हय हे खातीर हे फुडें पालिका मंडळाच्या सगळ्या बसकांचें व्हिडीयो रेकॉर्डींक  करप बंधनकारक आसतलें, अशें मुख्याधिकाऱ्यान आदेशांत म्हणलां.