बरे सुरवाती उपरांत किवीचो डाव गडगडलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

येजमान पाकिस्तान आनी न्युझिलॅण्ड (किवी) ह्या पंगडां मदीं कालच्यान दुसरे टॅस्टीक सुरवात जाली. मॅचीचो पयलो दीस मिश्र थारलो. पयल्या दिसाची सुरवात न्युझिलॅण्डाच्या बॅट्समनांनी नेटान केली. पूण, पयल्या दिसाचो खेळ सोंपपाक येता म्हणसर पाकिस्तानाच्या बॉलरांनी आपलो शेक दवरलो.

पयल्या दिसाचो खेळ सोंप मेरेन न्युझिलॅण्डान पयल्या डावांत 6 विकेटी वगडावन 309 धांवड्यो केल्यो. टॉम ब्लंडेल 30 आनी ईश सोधी 11 धांवड्यो करून खेळपट्टीचेर आशिल्लो.

एका वेळार न्युझिलॅण्डाचो स्कोर 1 बाद 234 आशिल्लो. पयल्या डावांत तो व्हड आघाडी घेतलो अशें दिशिल्लें. पूण, निमाण्यो पांच विकेटी फकत 45 धांवड्यांचेर पडल्यो.

डॅव्हॉन कॉन्वे आनी टॉम लॅथम हे जोडयेन पयले विकेटी खातीर 134 धांवड्यांची भागिदारी केली. कॉन्वेन (122) आपलो चवथो टॅस्ट शेंकडो पुर्ण केलो. जाल्यार लॅथमान (71) 24वो अर्द शेंकडो पुर्ण केलो.

कॉन्वेन 191 बॉलांनी 16 चवके मारले. लॅथमान 100 बॉलांनी 9 चवक्यांचे मजतीन 71 धांवड्यांची खेळी केली.

मदले फळयेंतल्या बॅट्समनांनी निर्शेणी हाडली. हॅन्री निकोल्सान 36 आनी डॅरील मिचेलान तीन धांवड्यो केल्यो. मायकल ब्रेसवेलाक खातें लेगीत उगडपाक जमलें ना.

पाकिस्ताना वतीन आगा सलमानान तीन विकेटी घेतल्यो. दोन विकेटी नसीम शाहाक फावो जाल्यो. जाल्यार एक विकेट अबरार अहमदाच्या खात्यांत गेली.