बनावट नोटी प्रकरणांत आनीकदोगां दुबावितांक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

 बनावट नोटी प्रकरणांत कारवार पुलिसांनी मडगांवां आनीक दोगां दुबावितांक अटक केली. ते 500 रुपयांचे एके नोटीक चार बनावट नोटी दिताले अशी म्हायती मेळ्ळ्या.  
कारवार पुलिसांनी अटक केल्ल्या दुबावितांचीं नांवा मुश्ताक हुसेन बेग (43) आनी अफजल हुसेन बेग (45) अशीं आसात. तांचे कडल्यान बनावट नोटी, प्रिंटर आनी बनावट नोटी छापपाचें हेर साहित्य जप्त केलें. तांकां ह्या कामांत मजत करपी तांच्या घरचीं सीमा बेग आनी अश्मा  बेग हांकांय कारवार पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यांत.
हाचे आदीं 7 मे दिसा कारवारा एका हाॅटेलाचेर धाड घालून प्रवीण नायर, लाॅयड स्टीव्हन, लार्सन सिल्वा आनी प्रनोय फर्नांडीस हांकां अटक केल्ली. बनावट नोटी प्रकरणांत चारूय आरोप्यांक पुलीस बंदखणींत दवरल्यात. तांकां कोर्टान 14 दिसांची पुलीस बंदखण दिल्या.
कारवार पुलिसां कडल्यान मुखेल दुबावीत मुश्ताक हुसेन बेग हाचो सोद सुरू आसलो. निमाणें ताका धरपाक पुलिसांक येस आयलें.