बनावट कागदां करून जमीन विकपी विक्रांत शेट्टीक अटक

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

नव्यानूच स्थापन केल्ले एसआयटीची पयली कारवाय


म्हापशें : जमीन विक्री प्रकरणाची चवकशी करपाक स्थापन केल्ल्या विशेश चवकशी पंगडान (एसआयटी) शेनवारा विक्रांत शेट्टी हाका बनावट कागदां वरवीं बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन विकिल्ले खातीर अटक केल्या. ताची बरोच वेळ चवकशी चालू आशिल्ली. एसआयटीन केल्ली ही पयली अटक.
विक्रांत हाणें आसगांवां (म्हापश्यां) गांवांतली जमीन विकल्या, अशें पुलिसांनी सांगलें. तो घोगळ- मडगांवां रावता.
मूळ जमीन धनयाच्या नांवान बनावट कागदां तयार करून ती जमीन निबंधक खातें, महसूल खात्या वरवीं आपल्या नांवार करप आनी ती विकपाचे प्रकार गोंयांत व्हड प्रमाणांत घडल्यात. बार्देस, तिसवाडी, पेडणें, साश्ट आनी हेर म्हालांनी अशे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. ह्या प्रकरणांत पुलिशेंत साबार गुन्यांव नोंद जाल्यात. हाची दखल घेवन सरकारान तीन दिसां आदीं पुलीस गुन्यांव विभागाचे अधिक्षक निधीन वाल्सन हांच्या फुडारपणा खाला आठ वांगड्यांच्या विशेश चवकशी पंगडाची नेमणूक केल्ली. नेमणूक जाताच ह्या पंगडान ह्या प्रकरणाची चवकशी सुरू केल्या आनी साबार जाणांची जबानी घेतल्या.
शेनवारा एसआयटीन दुबावीत विक्रांत शेट्टी हाका ताब्यांत घेतिल्लो. रातीं उसरां मेरेन ताची चवकशी चलताली. मागीर ताका अटक केली.