बनावट कागदपत्रां करून जमीन विकिल्ल्याची कागाळ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुकूरच्या आदल्या सरपंचा सयत 6 जाणां आड गुन्यांव

म्हापशें: सुकूर पर्वरी हांगासरली जमनीची बनावट कागदपत्रां तयार करून जमीन आपल्या नांवान करप आनी ते जमनीचे भुंयखंड करून ते विकिल्ल्या प्रकरणांत सुकूर पंचायतीचे आदले सरपंच संदीप वझरकारा सयत स जाणां आड पर्वरी पुलिसांनी गुन्यांव दाखल केला.

ह्या प्रकरणांत कागाळदार जेरॉमिनो ओलिवेरिओ डिसोझा (सुकूर) हांणी पुलिशेंत कागाळ केल्या. हो प्रकार जुलय 2021 पयली घडला. दुबावितां मदीं जॉन पॉल वालीस (सुकूर), संदीप वझरकार (सुकूर) तशेंच सँड्रा डिसा, केर्थ डिसा, मौरीन साल्ढाणा आनी कॅ. रेक्स जॉन आनी हेरांचो आस्पाव आसा.

कागाळदाराच्या मयत आवय बापायच्या नांवान ही सुकूरांतली सर्वे क्रमांक 2105 मदली 5 हजार चौखण मिटर जमीन आशिल्ली. कागाळदाराच्या आवय बापायच्या नांवांत आनी दुबावीत सँड्रा डिसा आनी मौरीन साल्ढाणा हांच्या आवय बापायच्या नांवांत समानताय आशिल्ली. हाचो फायदो घेत दुबावितांनी दुबावीत जॉन आनी दुबावीत वझरकार हांकां हाता कडेन धरून जमनीचे बनावट दस्तावेज तयार केले. ते सरकारी कचेरेंत सादर केले आनी ही जमीन आपल्या नांवान केली. उपरांत त्या जमनीचे भुंयखंड करून विकले.

ही जमीन हडप प्रकरणाची म्हायती मेळटकूच कागाळदारांनी पर्वरी पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. हे कागाळीच्या आदारान भा.दं.सं.च्या 465, 468, 471, 419, 420 आनी 34 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला.

फुडलो तपास पुलीस निरिक्षक अनंत गांवकार हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरिक्षक प्रमिला फर्नांडीस करतात.

मजगतीं, फाटल्या सप्तकांत म्हापशें पुलिसांनी सांगोल्ड्यां भुंयखंड दिवपाचे सांगून पर्वरेंतल्या एका जोडप्याक हर्षसमर्थ डेव्हलोपर्सच्या नांवान 27 लाखांक तोपी घाल्ल्याच्या आरोपा खाला दुबावीत संदीप वझरकार (सुकूर) आनी अविनाश नायक (सांगोल्डें) हांचे आड गुन्यांव दाखल केला.