बदनामी प्रकरणः अॅड. आयरीश रॉड्रिगीसाक वर्साची ख्यास्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें पयलो वर्ग न्यायालयाचो निवाडो

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
म्हापशेंः आदले मंत्री कथीत सॅक्स स्कॅण्डल प्रकरणांत एका बायलेची सोशल मिडियाचेर बदनामी केल्ले प्रकरणांत दुबावीत अॅड. आयरीश रॉड्रिगीश हाका म्हापशें न्यायालयान आरोपी थारावन एका वर्साची बंदखणीची ख्यास्त केल्या. जाल्यार हे ख्यास्तीक वरिश्ठ न्यायालयांत आव्हान दिवपाक आरोपीक स म्हयन्यांची मुजत दिवन ते मेरेन ख्यास्तीक स्थगिती दिल्या.
भा.दं.सं.च्या 354 अ(2)(4), 509, 201 व 203 कलमा खाला 6 म्हयन्यांची ख्यास्त, पांच हजार रुपया दंड, दंड फारीक केलो ना जाल्यार आनीक एका म्हयन्याची ख्यास्त, कलम 509 खाला एका म्हयन्याची ख्यास्त, कलम 201 खाला 3 म्हयन्यांची ख्यास्त आनी 203 कलमा खाला 6 म्हयन्यांची ख्यास्त मेळून एका वर्साची ख्यास्त केल्या. ही ख्यास्त एकाच वेळार भोगपाची आसा, असो निवाडो म्हापशे पयलो वर्ग न्यायालयाची न्यायाधीश पूजा देसाय हांणी दिला.
फिर्यादी बायलेचे आदल्या मंत्र्या वांगडा कथीत सॅक्स स्कॅण्डलाचो पुरावो आशिल्ल्याचो आयरीश हांणी दावो करून आरोप केल्लो आनी सदर मंत्र्याक मंत्रीमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची मागणी केल्ली. तशेंच आपल्या फेसबूक अकावंटा वयल्यान म्हापशें रिपोर्टर ह्या व्हाट्सअॅप ग्रुपाचेर फिर्यादी बायलेच्या फोटो सयत बदनामी करपी पोस्ट घातिल्ले.
ही पोस्ट घालपाचो प्रकार 4, 5 आनी 9 नोव्हेंबर 2017 ह्या दिसा घडिल्लो. ते उपरांत फिर्यादीच्या कागाळे प्रमाण हणजूण पुलिसांनी 27 नोव्हेंबर 2017 दिसा दुबावीत आरोपी अाड गुन्यांव दाखल केल्लो.

अॅड. आयरीश दितले निवाड्याक आव्हान

मजगतीं, न्यायालयान विवीध कलमा खाला ख्यास्त केले उपरांत आरोपीक ह्या निवाड्याक वरिश्ठ न्यायालयांत आव्हान दिवपाक 6 म्हयन्यांची मुजत दिवन ते मेरेन हे ख्यास्तीक स्थगिती दिली. ते प्रमाण आपूण फुडल्या सप्तकांत निवाड्याक आव्हान दिवपी याचिका दाखल करतलो, अशें अॅड. आयरीश रॉड्रिगीश हांणी प्रसिद्धी पत्रका वरवीं स्पश्ट केलां.
मजगतीं, अॅड. आयरीश हांकां न्यायालया कडल्यान दुसरे खेपे ख्यास्त केल्या. हाचे पयलीं एका पेट्रोल पंपाचेर चोरी प्रकरणांत पुलिसांनी आयरीश हांचे आड न्यायालयांत खटलो दाखल केल्लो. त्या वेळार ते 17 वर्सा पिरायेचे आशिल्ले. न्यायालयान चोरी प्रकरणांत तांकां दोशी थारावन ख्यास्त केल्ली. उपरांत प्रोबेशन कायद्या खाला तांची सुटका केल्ली.
मजगतीं, सोशल मिडियाचेर बदनामीचो प्रकार उक्ताडार आयले उपरांत अॅड. आयरीश हांच्या रायबंदरांतल्या कार्यालयांत घुसून तांचेर शाय उडोवपाचो प्रकार घडिल्लो. ह्या प्रकरणांत अॅड. आयरीश हांणी 28 नोव्हेंबर 2017 दिसा पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्ली. ते प्रमाण पुलिसांनी संबंदींत बायल, तिचो घोव आनी दोगां आड गुन्यांव दाखल केल्लो.