बकरी ईद आनी आषाढी एकादशीक धर्मीक तीड निर्माण जावची न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंड्यां उपअधिक्षक सीएल पाटील हांणी केलें मार्गदर्शन

फोंडें: फोंडें आनी कुळें पुलीस हद्दींत 10 जुलय दिसा बकरी ईद आनी आषाढी एकादस मनयतले. ते निमतान वाठारांत कसलीच धर्मीक तीड निर्माण जावची न्हय हे खातीर फोंडें पुलीस स्टेशनाचे उपअधिक्षक सीएल पाटील हांणी खाशेली बसका घेवन मार्गदर्शन केलें. उत्सव मनयतना समाजमाध्यमार येवपी संदेशाचेर पुलीस लक्ष दवरतले. लोकांनी गरजे भायर कोणाच्यो भावना दुखोवच्यो न्हय अशें आवाहन पुलीस उपअधिक्षक सीएल पाटील हांणी केलां.

बसकेंत फोंडें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार, कुळें पुलीस स्टेशनाचे निरिक्षक संजीव दळवी आनी सुमार 30 परस चड लोक बसकेक हाजीर आशिल्ले. बकरी ईदा खातीर उसगांवां गोवा मांस प्रकल्पांत कुर्बानी दिवपा खातीर सगली तयारी पुराय केल्या. उपजिल्होधिकाऱ्या कडल्यान गरजेचे परवाने घेतल्यात. वाठारांत शांतताय दवरपा खातीर पुलीस बंदोबस्त दवरतले. लोकांनी उत्सव मनयतना शांतताय पाळप गरजचें आसा अशें आवाहन ह्या वेळार उपअधिक्षक सीएल पाटील हांणी केलें.