बंडखोरीचे भिरांतेन काँग्रेसीन पांच आमदारांक दवरले चेन्नयंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंयांत परतून ऑपरेशन लोटस?

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : पक्षांतरा सयत राष्ट्रपतीपदा खातीरचे वेंचणुकेंत क्रॉस मतदान करचें न्हय, हे खातीर काँग्रेसीन पांच आमदारांक चेन्नयंत एका हॉटेलांत दवरल्यात. हे आमदार सोमारा सकाळीं राष्ट्रपतीपदा खातीरच्या मतदाना खातीर गोंयांत दाखल जातले. आमदार संकल्प आमोणकार, युरी आलेमांव, कार्लुस फेरेरा, रुडॉल्फ फर्नांडीस आनी एल्टन डिकॉस्ता ह्या पांच आमदारांचो हातूंत आस्पाव आसा.
काँग्रेसीचे वट्ट णव आमदार भाजपांत प्रवेश करपाच्यो चर्चा फाटल्या कांय दिसां पसून सुरू आसात. ह्या णव आमदारांक पक्षांत घेवपाक भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांनी अंतर्गत हालचालींक नेट दिला. ताका लागून फुडल्या कांय दिसांत हे आमदार भाजपांत वतले, अशी म्हायती भाजपांतल्या सुत्रांनी दिल्या.
हे फाटभुंयेर काँग्रेसीन आमदारांक पक्षातूच दवरपाचे यत्न चलयल्यात. णव आमदारांतल्यान पांच आमदारांक चेन्नयंतल्या एका हॉटेलांत दवरल्यात.
मजगतीं, काँग्रेसीचेर नाराज आशिल्ले दिगंबर कामत, विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी हेर सात आमदारांक घेवन फुडल्या कांय दिसांत भाजपांत प्रवेश करतले. सध्या विधानसभेचें अधिवेशन सुरू आशिल्ल्यान ह्या आमदारांचो भाजप प्रवेश आडखळून उरला. अधिवेशन सोंपले उपरांत हे णवूय आमदार भाजपांत प्रवेश करपाची शक्यताय आसा. पूण काँग्रेसीक मात कामत आनी लोबो वगळून हेर णव आमदार पक्षा वांगडाच रावतले हाचेर पुराय विस्वास आसा.