बँक ईमेल आयडी बदलून पणजे 42 लाखांक तोपी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आरबीएल बँकेच्या अधिकाऱ्यां सयत हेरांचेर गुन्यांव नोंद

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

म्हापशें: पणजेच्या आरबीएल बँकेच्या फांट्यांतल्या एका खातेधारकाच्या खात्यांतली ईमेल आयडी बदलून आनी ते वरवीं ताका 42 लाखांची तोपी घालपाचो प्रकार घडलो. ह्या प्रकरणांत तीन दुबावितां सयत बँकेच्या अधिकाऱ्यां आड पुलिसांनी गुन्यांव दाखल केला.

ही घडणूक 3 ऑक्टोबरा उपरांत घडिल्ली. ह्या प्रकरणांत फिर्यादी सिद्धांत सिंग (उत्तर प्रदेश) ह्या वेवसायिकान 30 डिसेंबराक पुलिशेंत कागाळ केल्या.

फिर्यादीची बँक खात्या वांगडा दिल्ली ईमेल आयडी दुबावितांनी बदल्ली आनी आपली आयडी बँक खात्या वांगडा जोडली. हे बदलिल्ले आयडी वरवीं दुबावितांनी सिंग हांच्या खात्यांतल्यान 42 लाख रुपया हस्तांतरीत केले आनी तांची लुबाडणूक केली.

ह्या फटवणुकेच्या प्रकरणांत जांच्या नांवां नवी ई मेल आयडी आशिल्ले समर्थ पांडे, वैभव पांडे हांचे सयत आरबीएल बँक फांट्याच्या अधिकाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केला. ह्या प्रकरणांत पुलीस फुडलो तपास करतात.