फोगट मरण प्रकरणांतल्या दोन दुबावितांक जामीन

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः भाजपा फुडारी तशेंच अभिनेत्री सोनाली फोगट हांच्या मरणा कडेन संबंदीत ड्रग्ज प्रकरणांतले दुबावीत दत्तप्रसाद गांवकार आनी रामदास मांद्रेंकार ह्या दोगांक म्हापशेंच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान दरेकी 30 हजारांचे वैयक्तीक हमीचेर तशेंच हेर अटींचेर सशर्त जामीन मंजूर केला.

सोनाली फोगट हिच्या मरणा उपरांत हणजूणें पुलिसांनी तिचे सांगाती सुधीर पाल सांगवा आनी सुखविंदर सिंग ह्या दोगांक अटक केल्ली. अटक केल्ल्या दोन सांगात्यां सयत फोगट 22 ऑगस्टाक गोंयांत आयिल्ली. ते सगळे ग्रॅण्ड लियोनी हॉटेलांत राविल्ले. त्या दिसा रातच्या 8 वरांचेर रुमबॉय तशेंच ड्रग्ज पेडलर दत्तप्रसाद गांवकार हांचे कडल्यान ड्रग्जाची वेवस्था करून घेतली. ते उपरांत गांवकार हाणें तांकां 12 हजार रुपया मोलाचें मेथांफेटामायन हीं घुंवळे वखदां हाडून दिलीं. तशेंच हॉटेलांत तीं घेतले उपरांत रातच्या 11.30 वरांचेर तिगांय हणजूणेंच्या कर्लीस क्लबांत गेलीं. थंय फोगट हिची भलायकी इबाडली. त्या वेळार दुबावीत सांगवान कर्लीस क्लबांत ड्रग्जाचें पाटीक उदकाचे बाटलेंत घालून ती बाटली फ्लॅश टँकांत लिपोवन दवरिल्ल्याची जबानी दुबावीत सांगवा हांणी पुलिसांक दिल्ली. ताची दखल घेवन पुलिसांनी कर्लीस क्लबांतल्यान ती बाटली जप्त केली. तशेंच ह्या प्रकरणांत वयल्या दोगा दुबावितां सयत ड्रग्जाची पुरवण केल्ले खातीर पुलिसांनी हॉटेल ग्रॅण्ड लियोनीचो रुम बॉय दत्तप्रसाद गांवकार आनी रामदास उर्फ रामा मांद्रेंकार हांचे सयत कर्लीस क्लबाच्या एडवीन नूनीस हाचे आड घुंवळे वखदां विरोधी कायद्या खाला गुन्यांव दाखल करून 27 ऑगस्टाक अटक केल्ली. तातूंतल्या नूनीसाक न्यायालयान पयलीं सशस्त जामीन मंजूर केल्लो. ते उपरांत दुबावीत दत्तप्रसाद गांवकार आनी रामदास उर्फ रामा मांद्रेंकार हांणी न्यायालयांत जामीन अर्ज दाखल केल्लो. ह्या प्रकरणांत न्यायालयान दोनूय दुबावितांक दरेकी 30 हजारांची वैयक्तीक हमी आनी दरेकी 15 हजारांचे दोन थळाव्या हमीदारांची हमी, परवानगे बगर गोंया भायर वच्चें न्हय, गरज लागता तेन्ना तपास अधिकाऱ्यां मुखार हाजेरी लावप, तपास कामांत कसलोच हस्तक्षेप करचो न्हय आनी हेर अटींचेर तांकां जामीन मंजूर केला.