फोंड्यां हॉटमिक्स रस्त्याचो रवी नायक हस्तुकीं शुभारंभ

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: वयलो बाजार हांगासरल्या विठोबा देवूळ ते तळें-बोणबाग मेरेनच्या रस्त्याचें हॉटमिक्स कामाचो शुभारंभ कृशी मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं केलो. हॉटमिक्स कामा खातीर अदमाशेक 68 लाख रुपया खर्च करतले. ह्या वेळार नगराध्यक्ष रितेश नायक, नगरसेवक आनंद नायक, शांताराम कोलवेंकार, किशोर नायक, बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंते अरविंद फडते आनी थळावे नागरीक हाजीर आशिल्ले.

फोंडें वाठारांत घाण उदक प्रकल्पाचें काम सुरू आशिल्ल्यान रस्त्याचें हॉटमिक्स करपाचें काम उरिल्लें. दाग-फोंड्यां फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन सुरू आशिल्लें घाण उदक प्रकल्पाचें काम सद्या वाहन चालकां खातीर घातक थारलां. घाण उदक प्रकल्प म्हामंडळान हे विशीं अभ्यास करून काम पुराय करपा खातीर लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी सांगलें.

बांदकाम खात्याचे सहाय्यक अभियंते अरविंद फडते हांणी बांदकाम खात्याचे कंत्राटदार संकेत मुळे हांकां 2019 वर्सा वारखंडे हनुमान देवूळ ते कुर्टी हांगासरल्या सांतेरी देवळा मेरेनच्या रस्त्याचें हॉटमिक्स करपाचें काम दिल्लें. पूण कंत्राटदारान वारखंडे ते वयलो बाजार हांगासरल्या संगम बेकरी मेरेनच्या रस्त्याचें काम पुराय करूंक ना. ताका लागून चार दिसां पयलींच कंत्राटदाराक कारणां दाखय नोटीस दिल्ल्याचें तांणी सांगलें.