फोंड्यां मोटारीचो इमारतीच्या खांब्याक धपको

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: वयलो बाजार फोंड्यां विठोबा देवळा मुखार आशिल्ले इमारतीच्या खांब्याक मोटारीन धपको दिवन चालक प्रथमेश सिरसाट जखमी जालो. जखमी जाल्ल्या चालकाक 108 अ‍ॅम्ब्युलन्सींतल्यान उपजिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलो. हो अपघात बिरेस्तारा रातीं दोन वरांच्या सुमाराक घडलो.

बिरेस्तारा रातीं खांडेपार सावन फोंडेंचे दिकेन येवपी मोटारीक विठोबा देवळा कडेन पावतकूच अचकीत रस्त्यार सुणें आयिल्ल्यान ताका वाटावपा खातीर चालकान मोटार कुशीक घेतली तेन्ना माटारीचो धपको इमारतीच्या खांब्याक बसलो. ह्या धपक्यान मोटारीच्या मुखा वयल्या भागाचें लुकसाण जालां. अपघाता वेळार मोटारीचो धपको पार्क केल्ल्या एका दुचाकीक बसून दुचाकीचेंय लुकसाण जालां.