फोंड्यां तीन विवीध अपघातांनी एकल्याक मरण; 18 जखमी

पार-उसगांवां अपघातांत सांपडिल्लो टेम्पो आनी स्कूटर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: फोंडें वाठारांत आयतारा सांजवेळा तीन वेगळ्यावेगळ्या अपघातांनी वट्ट 18 जाण जखमी जालें, जाल्यार एका स्कूटर चलकाक मरण आयलें. पार-उसगांव, गांजे आनी बोरी हांगा हे अपघात जाले. सुमार दोन वरां भितर तीन अपघात जाल्ल्यान फोंडें पुलिसांची धांवपळ जाली. अपघाताची म्हायती मेळटकूच तिनूय अपघात थळार पुलिसांनी वचून पंचनामो केलो.

पार-उसगांवां पुला कुशीक आयतारा रातीं स्कूटर आनी तांतीं व्हरपी टेम्पो हांचे मदीं जाल्ल्या अपघातांत प्रकाश लाडको गांवकार (वागोण किर्लपाल) ह्या रान खात्याच्या कर्मचाऱ्याक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जीए 12 बी 3850 क्रमांकाचे स्कुटरीन प्रकाश गांवकार वतालो. त्याच वेळार जीए05 टी 4268 क्रमांकी तांती व्हरपी टेम्पोचो धपको स्कुटरीक बसलो. अपघातांत स्कुटरी सयत चालक सुमार 50 मिटर अंतराचेर पडिल्ल्यान ताका मरण आयलें. पुलिसांनी अपघात थळार धांव घेवन रातीं उसरां पंचनामो करून येरादारी सुरळीत केली.

मजगतीं, गांजे-उसगांवां पर्यटकांक घेवन वचपी बस लवंडून जाल्ल्या अपघातांत वट्ट 12 प्रवासी जखमी जाले. जखमींक 108 अ‍ॅम्ब्युलन्सींतल्यान पिळयें-धारबांदोडेंच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांत दाखल केले. उपरांत अदीक उपचारा खातीर 6 जखमींक बांबोळे गोंय वैजकी म्हाविद्यालयांत व्हेले. हो अपघात सांजवेळा 7 वरांच्या सुमाराक जालो.

काल रातीं उसरां बायथागोल बोरये दोन मोटारींचो एकामेकांक धपको बसून जाल्ल्या अपघातांत 6 जाण जखमी जाले अपघाता उपरांत वाठारांत येरादारीची कोंयडी जाली. फोंडें पुलिसांनी अपघात थळार वचून येरादारी सुरळीत केली. अपघातांत जखमी जाल्ल्यांचीं नांवां समजूंक शकलीं नात.