फोंड्यांच्या  येरादारी पुलिसांनी एकठांय केलो 1 कोटी 90 लाख 72 हजारांचो दंड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
फोंडेंः फोंड्याच्या येरादारी पुलिसांनी 2022 वर्सा फोंडें आनी धारबांदोडें तालुक्यात येरादारीच्या नेमांचें उल्लंघन करपी वाहन चालकां आड कारवाय करून 1 कोटी 90 लाख 72 हजार 550 रुपयांचो दंड तांचे कडल्यान वसूल केलो. जानेवारी तें डिसेंबर मजगतीं 44,925 वाहन चालकांचेर तांणी दंडाची कारवाय केली. हॅल्मेट घालनास्तना दुचाकी चलयतल्यां कडल्यान चड दंड वसूल केला.
पोरूं विना हॅल्मेट 6,229, कश्या कशें पार्किंगाचे 7,193 आनी काळे हारशे लायिल्ल्यो गाडयांचे  5,039 गुन्यांव पुलिसांनी नोंद केले. नेटान वाहना चलयल्ले खातीर 2,076 जाणांक, सायड मारपी 479, सोरो पियेवन वाहना चलोवपी 143, मोबायलाचेर उलयत वाहना चलोवपी 107, सीट बेल्ट घालनास्तना चार चाकी चलोवपी 3,551, नो एंट्रीत येवपी 4,380 जाणां कडल्यान दंड वसूल केलो. ह्या भायर नंबर प्लेट नाशिल्ली वाहनां आड कारवाय केली.
फोंडे येरादारी पुलिसांनी 2021 वर्सा 44,925 वाहना चालकां आड कारवाय करून 71, 23, 150 रुपयांचो दंड वसूल केल्लो. 2022 वस्ता तो दुपेटीन वाडलो. 2022 वर्सा सावन येरादारी नेम मोडतल्यांचेर खरपणान कारवाय करपाचें काम जाल्ल्यान सरकारी तिजोरेंत दंडाच्या रुपयान बरी रक्कम जमा जाली. येरादारी पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारी हांणी हांणी नेम मोडपी वाहन चालकां आड कारवाय करपा बगर लोकां मदीं येरादारी नेमांक पाळो दिवपा खातीर जाग्रुताय करपाचें काम लेगीत पोरूं वर्सा केलें. ताका लागून अपघात उणे जावपाक लेगीत मजत जाली.