फोंडें गोमंतक मराठा समाजा वतीन शिश्यवृत्ती भेटयल्यो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सावयवेरें: गोमंतक मराठा समाज, फोंडें म्हाल समिती वतीन विश्व हिंदू परिशद सभाघरांत फोंडें म्हालांतल्या विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती वाटपाची कार्यावळ जाली. अंदूं वट्ट 115 विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती भेटयल्यो. गोमंतक मराठा समाजाची विद्यार्थीनी शर्वाणी संजय शिरोडकार 93.83 टक्के गूण मेळोवन म्हालांत पयली आयिल्ले खातीर यादस्तीक भेटोवन डॉ. अजय पेडणेंकार हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. 

ह्या सुवाळ्याक माचयेर मुखेल सोयरे म्हणून डॉ. अजय पेडणेंकार, केंद्रीय कार्यकारी मंडळाचे वांगडी  कपिल कोरगांवकार, फोंडें म्हाल समिती अध्यक्ष रितेश नार्वेंकार, महिला समिती अध्यक्ष ज्योती नागेशकार आनी उपाध्यक्ष हेमंत वेलींगकार हजर आशिल्ले. भांडारी सिद्धेश हळदणकार हांणी माचयेर आशिल्ल्या मानेस्तांक गुलाबाचें फूल भेटोवन येवकार दिलो.  उपरांत मानेस्तां हस्तुकीं भुरग्यांक शिश्यवृत्ती भेटयली.

पुराय कार्यावळीचें सुत्रसंचालन फोंडें म्हाल समितीचे सचीव सुरेंद्र वळवयकार हांणी केलें. जाल्यार एकता नायक हांणी विद्यार्थ्यांच्या नांवांची वळेरी सादर केली. निमाणें हेमंत वेलिंगकार हांणी उपकार मानले.