फुडल्या शिक्षणीक वर्सां अभ्यासक्रमांत गोंय मुक्तीचो इतिहास

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मुख्यमंत्र्यांची घोशणा; क्रांती दिसा आझाद मैदानाचेर हुताम्यांक ओंपलीं आर्गां


पणजी : फुडल्या शिक्षणीक वर्सां पसून गोंयांतल्या शिक्षणीक अभ्यासक्रमांत गोंयच्या इतिहासाचो आस्पाव करतले, अशी घोशणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केल्या. क्रांती दिसा निमतान पणजेंतल्या आझाद मैदानाचेर आयोजीत कार्यावळींत हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपलें उपरांत मुख्यमंत्री उलयताले.
ह्या वेळार तांचे वांगडा राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई, सभापती रमेश तवडकार, मंत्री रोहन खंवटे, सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
गोंयमुक्तीचो इतिहास फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाच्या हेतान ह्या इतिहासाचो शालेय अभ्यासक्रमांत आस्पाव करपाचो यत्न सरकारान फाटल्या वर्सां पसून सुरू केल्लो. ते विशींची प्रक्रियाय शिक्षण खात्या कडल्यान सुरू केल्या. फुडल्या वर्सां पसून शालेय अभ्यासक्रम बदलतले. त्या वेळार गोंयच्या इतिहासाचो शिक्षणीक अभ्यासक्रमांत आस्पाव करून तो विद्यार्थ्यां मेरेन पावयतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें.
1955च्या झुजांत पत्रादेवी, कारवार शिमेर जायते स्वातंत्र्यसैनीक हुतात्मा जाले. तातूंतल्या जायत्या जाणांची अजुनूय सरकारा कडेन नोंद ना. तांची नोंद करपाचें काम गृह खात्या कडल्यान सुरू आसा. ह्या हुतात्म्यांची देशाच्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे वळेरेंत नोंद करपा विशीं केंद्रीय गृह मंत्रालया कडेन चर्चा सुरू आसा, अशें तांणी सांगलें.
लोहिया मैदान आनी पत्रादेवी हांगाच्या हुतात्मा स्मारकाचें काम बेगिनांत बेगीन पुराय करून ह्या वर्साचे अखेरे मेरेन ह्या दोनूय कामांचें उक्तावण करतलें. पत्रादेवींतल्या हुतात्मा स्मारकाचेर थंय शहीद जाल्ल्या सगल्या स्वातंत्र्यसैनिकांची नांवां आनी म्हायती दितले, अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें.