फुडल्या वर्साचे रामनम मिरवणुकेक येवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरबत; मिठाय, फुलां भेटोवन घेतले गळो भेट: इक्बाल मोहिद्दीन

वास्को: फुडल्या वर्सा रामनमीची मिरवणूक मशिदी मुखा वयल्यान वतली अशी म्हायती दोन दीस पयलीं मशीद वेवस्थापनाक दिवची. मिरवणुकेंतल्या लोकांक सरबत, मिठाय, फुलां दिवन तशेंच गळोभेट घेवन तांकां येवकार दिवपाक आमकां उमेद जातली असो प्रस्ताव आमच्या हिंदू भावांक दिल्ल्याचें आल्त दाबोळीचे मस्जीद ई नूरचे एक विश्वस्त इक्बाल मोहिद्दीन हांणी सांगलें. ह्या मशीद वाठारांतल्या आमच्या हेर भावांक त्रास जावचो न्हय हे खातीर आमी फाटल्या वर्सां सावन सकाळच्या अजान खातीर लावडस्पिकराचो वापर करिनाशिल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें.

मस्जीद ई नूर च्या वेवस्थापना वतीन सांजवेळा उसरां ईद मिलनचे आयोजन केल्लें. ह्या वेळार इक्बाल मोहिद्दीन हांचे सयत सेंट अँड्रयू चर्चचे धर्मगुरू अँथनी वाझ, उद्देजक स्नेहा राज भंडारे, जनाब शाहीद मेमोन हे मुखेल उलोवपी तशेंच सर्वधर्मीय कांय नागरीक हाजीर आशिल्ले.

इक्बाल माेहिद्दीन हांणी म्हणलें की, अंदूं रामनमी निमतात काडिल्ली मिरवणूक आमचे मशिदी मुखार सांजवेळा रोजाच्या वेळार आयले उपरांत मिरवणुकेंतल्या कांय जाणांनी थंय घोशणा दिल्यो. हे खातीर आमकां खूब वायट दिसलें. हाचे पयलीं अशें केन्नाच घडूंक नाशिल्लें. उपरांत मिरवणूक वास्कोंत आयले उपरांत थंय वाद निर्माण जाल्लो. अश्यो गजाली घडच्यो न्हय, हे खातीर फुडल्या वर्सा रामनमीची मिरवणूक मशिदी मुखा वयल्यान वचपाची आसत जाल्यार ते खातीर आमकां आमच्या हिंदू भावांक येवकार दिवपाक उमेद जातली. एकामेकांच्या धर्मांचो आदर करून आमी धर्मांधर्मां मदीं एक दुवो निर्माण करूंक शकतात.

रातीं धा ते सकाळीं स वरां मेरेन ध्वनीक्षेपकाचो वापर करचो न्हय ह्या सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश कांय मशीद वेवस्थापन आतां चालीक लायत आसात. पूण सकाळच्या अजानाक लागून आशिकुशीच्या हेर भावांची न्हीद खळटा, त्रास जाता हे नदरेक येतकूच आमी 20 वर्सां पयलीं सकाळचो लावडस्पिकरा वयलो अजान बंद केल्लो. ती पद्दत अजून चालूच आसा अशें मोहिद्दीन हांणी स्पश्ट केलें.

शाहीद मोमेन हांणीय सगल्या धर्मियांच्या भावपणांत कांय जाण दुस्वास पातळायतात ताचे पासून सादूर रावपाची गरज उक्तायली. दुस्वासाक जाप दुस्वासान दिनासतना, मोगान दियात. जेणे करून समाजांत शांती उरतली. मोग हो इश्वराचो गूण आसा एकेमेकांच्या धर्माचो आदर करात, एकामेकांचो धर्म समजावन घेवपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी म्हणलें.

फादर वाझ हांणीय समाजांत शांती, आनंद, निर्माण करपा खातीर एकामेकांक मजत करात, एकामेकांचो आदर करात अशें आवाहन केलें. ह्या वेळार स्नेहा भंडारे हांणी आपले विचार उक्तायले.