फुडले 75 दीस फुकट कोवीड बुस्टर डोस

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कोवीड वासीन अमृत महोत्सव मोहीम

खबरां संस्था
नवी दिल्लीः केंद्र सरकारा कडल्यान कालच्यान कोवीड वासीन अमृत महोत्सवा खाला फुडले 75 दीस बुस्टर डोस फुकट दितले. सगल्यो नगरपालिका, म्हापालिका आनी सरकारी वासिनीकरण केंद्रांचेर 30 सप्टेंबर मेरेन बुस्टर डोस दितले. 18 वर्सां वयल्या सगल्या नागरिकांक बुस्टर डोस घेवपाक मेळटलो.
देशाक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याचे फाटभुंयेर 15 जुलयाच्यान 30 सप्टेंबर मेरेन 75 दिसां खातीर कोवीड वासीन अमृत महोत्सव मोहीम राबयतले. चडांत चड लोकांनी बुस्टर डोस घेवचो, होच हाचे फाटलो हेत आसा.
जांणी कोवीड वासिनाचे दोनूय डोस घेतल्यात आनी 6 म्हयने पुराय जाल्यात ते केंद्र सरकाराच्या निकशा प्रमाण कोवीड वासिनाचो बुस्टर डोस घेवपाक पात्र आसात.
कोवीड बुस्टर डोस फक्त सरकारी हॉस्पिटलां आनी भलायकी केंद्रांनी फुकट मेळटलो. खाजगी हॉस्पिटलांत बुस्टर डोस घेतल्यार ते खातीर तांकां शुल्क भरचें पडटलें. खाजगी केंद्रांचेर, कोविशील्ड आनी कोव्हॅक्सीनच्या बुस्टर डोसा खातीर 225 रुपया शुल्क भरचें पडटलें. तशेंच खाजगी हॉस्पिटलां स्वतंत्रपणान सेवा शुल्क लेगीत आकारपाक शकतात.