फुडलें 4 दीस पावसाची शक्यताय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


पणजी : फुडल्या चार दिसांत गडगडाटा सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. 17 मे मेरेन पावस पडटलो. शेनवारा राज्यांत सगल्याक दमट हवामान आशिल्लें. मॉन्सून पावपाक कळाव आसलो तरी आडवेळो पावस सुरूच आसा. असनी चक्रीवादळाच्या प्रभावाक लागून दमट हवामानाक सुरवात जाल्ली. असनी चक्रीवादळाचो प्रभाव उणो जालो तरी दमट हवामान कायम आसा.
दमट हवामानाक लागून वातावरणांत गरमी वाडल्या. शेनवारा चडांत चड तापमान 32.6 अंशसेल्सियस आशिल्लें. 17 मे मेरेन पावसाची शक्यताय आसा. 18 मे दिसा हवामान नितळ आसतले. फुडले दोन दीस चडांत चड तापमानांत 1 ते 2 अंशानी फरक पडटलो.
मजगतीं, अंदूं मॉन्सून बेगीन पावपाचो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. केरळांत 27 मे दिसा मॉन्सून पावतलो. केरळांत 27 मे दिसा मॉन्सून पावलो जाल्यार गोंयांत तो 1 जून मेरेन पावप शक्य आसा. केरळांतल्यान चार दिसांनीच मॉन्सून गोंयांत पावता अशें ना. कांय खेपे तो बेगीन पावता, जाल्यार कांय खेपे उसरां, अशें हवामान विभागाचे वैज्ञानीक राहुल एम हांणी सांगलें.