फुटीच्या कारस्थानाचे मायकल, दिगंबर सुत्रधारः दिनेश गुंडू राव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

विरोधी पक्ष फुडारीपदा वेल्यान मायकलाक काडलो

पणजी : मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत हे काँग्रेसींत फूट घालपाच्या कारस्थानांतले मुखेल सुत्रधार आसात. भाजपाच्या संगनमतान ह्या दोगांनीय काँग्रेसींत फूट घालपाचो यत्न चलयला. ह्या दोगां आड कायदेशीर कारवाय पक्ष करतलो अशें काँग्रेसीचे प्रभारी दिनेश गुंडू राव हांणी सांगलें.

काँग्रेसीचे कांय आमदार फुटून भाजपांत प्रवेश करपाचे आसात. शेनवारा सावन तरेकवार चर्चा सुरू आसा. काँग्रेसींत फूट घालपाचे फाटभुंयेर गोंयांत राजकी खवदळ सुरू आसा. हे फाटभुंयेर आयतारा रातीं काँग्रेसीचे प्रभारी दिनेश गुंडू राव हांची पत्रकार परिशद जाली. हे पत्रकार परिशदेक प्रदेश अध्यक्ष अमीत पाटकार आनी काँग्रेसीचे पांच आमदार हाजीर आशिल्ले.

काँग्रेसींत फूट पडटा. कांय आमदार भाजपांत प्रवेश करपाची चर्चा फाटले कांय तेप सुरू आशिल्ली. शेनवार सावन हे चर्चेक ओतो आयिल्लो. प्रभारी दिनेश गुंडू राव हांणी पत्रकार परिशदेंत ही गजाल मान्य केली. मायकल लोबो आनी दिगंबर कामत हे हाचे फाटले सुत्रधार आसात असो आरोप दिनेश गुंडू राव हांणी केलो.

लोबोक विरोधी पक्ष फुडारीपदा वेल्यान काडलो

मायकल लोबो हांकां विरोधी पक्ष फुडारीपदा वेल्यान काडपाचो निर्णय जाला. नव्या विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची रोखडीच नेमणूक जातली अशें प्रभारी दिनेश गुंडू राव हांणी सांगलें. मायकल लोबो हांकां विरोधी पक्ष फुडारीपद दिवपा खातीर दिगंबर कामत निरशेल्यात अशी चर्चा आशिल्ली. मायकल आनी दिगंबर हांचेंच पक्ष फोडपाचे कारस्थान आसा असो आरोप दिनेश गुंडू राव हांणी केलाे.

पक्ष कायदेशीर कारवाय करतलो

दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हांचे आड पक्ष कारवाय करतलो. हेर जे कोण आमदार पक्ष सोडटले, तांचे आड लेगीत पक्ष कायदेशीर कारवाय करतलो अशें प्रभारी दिनेश गुंडू राव हांणी जाहीर केलें. दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हे हाचे पयली वेंचून आयल्यात. हेर जे आमदार हांचे सयत फुटपाचो यत्न करतात, ते पयलेच खेपे वेंचून आयल्यात. ह्या सगल्यांनी राजकी फुडाराचो विचार करून निर्णय घेवचो अशेंय राव हांणी म्हणलें.

दिगंबर, मायकल विस्वासघातकी

दिगंबर कामत आनी मायकल लोबो हे विस्वासघातकी आसात. काँग्रेस पक्ष, मतदार तशेंच तांणी देवाकूय फटयला, असो आरोप दिनेश गुंडू राव हांणी केलो. दिगंबर कामत हांकां काँग्रेस पक्षान मुख्यमंत्रीपद दिलें. मायकल लोबोक विरोधी पक्ष फुडारीपद दिलें. दिगंबर कामत हांणी काँग्रेसींत खूबशीं म्हत्वाचीं पदां भुशयल्यांत. तशेंच वेंचणुकेचो अर्ज भरले उपरांत काँग्रेस पक्षा सावन न फुटपाचो सोपूत सगल्यांनी घेतिल्लो. हो सोपूत देवूळ तशेंच इगर्जीत घेतिल्लो. हांणी देवाक लेगीत फटयला. आपल्या सुवार्था खातीर दोगांनीय विस्वासघात केला.

मायकल लोबो हांचे आड गुन्यांव नोंद जाल्यात. आपली कात वाटावपा खातीर तांणी पक्षाचो विस्वासघात केला, असो आरोप पत्रकार परिशदेंत केलो.

पत्रकार परिशदेंत पांच आमदारांची उपस्थिती

आमदार एल्टन डिकोस्टा, युरी आलेमांव, संकल्प आमोणकार, अॅड. कार्लोस फरेरा, रुडॉल्फ फर्नांडीस हे पत्रकार परिशदेक हाजीर आशिल्ले. एक आमदार दुयेंत आसा. हाका लागून तो पवलो ना, अशें दिनेश गुंडू राव हांणी सांगलें.

मायकल काँग्रेस हावजा भायर येवन गेले

मडगांवां बसका जातकूच प्रभारी दिनेश गुंडू राव आनी आमदार पणजे येवपाक भायर सरले. काँग्रेस हावजांत साडे स वरांचेर काँग्रेसीची पत्रकार परिशद जावपाची आशिल्ली. मायकल लोबो काँग्रेस हावजा भायर आयिल्ले. प्रभारी दिनेश गुंडू राव हांचे कडेन ते उलयले आनी थंयसरल्यान भायर सटकले.

आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस आनी संकल्प आमोणकार हे दोगूच आमदार काँग्रेस हावजांत हाजीर आशिल्ले. हाका लागून पत्रकार परिशद सुरू जावपाक उशीर जालो. पावणे णव वरांच्या सुमाराक पत्रकार परिशद सुरू जाली.