फिनिक्स क्लबा वतीन सत्तरींतल्या गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः वाळपयच्या फिनिक्स सोशयो क्लबा वतीन  10वी आनी 12वेचे परिक्षेंत सत्तरी तालुक्यांत पयल्या तीन  नंबर घेवन पास  जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. फिनिक्स क्लबाच्या सभाघरांत जाल्ले हे कार्यावळीक  वाळपयची नगराध्यक्ष सेहझीन शेख, नगरसेवक रामदास शिरोडकार, क्लबाचो अध्यक्ष अब्दुला आगा, महिला विभाग मुखेली सुनेझा खान, विद्यार्थी फावंडेशन अध्यक्ष मजिदा आगा हाजीर आशिल्ली.
मानेस्तांचे हस्तुकीं 10वी आनी 12वे परिक्षेंत बरे गुण घेवन पास जाल्ल्या  हस्ते दहावी व बारावी परीक्षेत चांगले गुण घेवन पास जाल्ल्या शाबाजी सावंत, सुरमी खान, जयलक्ष्मी आयकर, मुबारक शेख, सिद्रा खान, सुजामी पोकळे, जुलैखा पटेल, साईना गांवकार, समृद्धी नायक, आरिफा खान, मिताली, शर्मेंद्र नार्वेकार, साईनाथ गांवस हांचो भोवमान केलो.
विद्यार्थ्यांनी आपलें ध्येय निश्चीत करून ताचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो यत्न करपाक जाय. कसलेंय येश यत्न केल्या बगर मेळना अशें आर्किटेक्ट गायत्री जोशी हिणे सांगलें. वेगवेगळ्या उपक्रमांतल्यान भुरग्यांक माची मेळोवन दिवपाचो संस्थेचो यत्न तोखणाय करपा सारको आसा अशें वाळपयची नगराध्यक्ष सेहझीन शेख हिणे सांगलें. वाळपय सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांत फिनीक्स क्लबा सारके सामाजीक संस्थांची गरज आसा अशे रामदास शिरोडकारान सांगलें. मजिदा आगान येवकार दिलो. आयनाझ जमादारान सूत्रसंचालन केलें जाल्यार तहरीन बेगान उपकार मानले.