फिडे बुद्दिबळ ऑलिम्पियाड मशाल आज गोंयांत पावतली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । पत्रक
पणजीः  44 वी फिडे बुद्दिबळ ऑलिम्पियाड सर्त 28 जुलय तें 10 ऑगस्ट मेरेन चेन्नय हांगा जातली. दोन वर्सांनी जावपी ही सर्त इंटरनॅशनल चॅस फेडरेशनान आयोजीत केल्या.
बुद्दिबळ खेळाचें मूळ  भारतांत आसून हो खेळ लोकप्रीय करपा खातीर भारतीय चॅस फेडरेशनान भारत सरकाराच्या सहकार्यान मशाल रॅलीचें आयोजन केलां. फाटल्या 19  जूनाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं हे रॅलीक सुरवात जाल्ली. आझादी का अमृत महोत्वा निमतान  देशांतल्या 75 शारांनी ही रॅली व्हरतले..
शेनवारा 2 जुलयाक ग्रॅण्डमास्टर अनुराग म्हामल ह्याच्या फुडारपणा खाला ही मशाल रॅली घेवन गोंयांत पावतले. 3 जुलयाक फोंडेच्या राजीव कला मंदिरात गोंयचे खेळांमंत्री गोविंद गावडे रॅलीक येवकार दितले. उपरांत जावपी कार्यावळींत नामनेच्या बुद्दिबळ खेळगड्यांचो भोवमान करतले.