फाल्यां वास्को  भाजपा  राज्य कार्यकारिणीची बसका

पत्रकार परिशेंद म्हायती दितना माविन गुदिन्हो, आमदार कृष्णा साळकार, संकल्प आमोणकार आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः भाजपा राज्य कार्यकारिणीची बसका  पयलेच खेप पणजे शारा भायर वास्को हांगा आयताराक जातली. बसकेत सुमार 170 प्रतिनिधी हाजीर रावतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो आनी वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार आनी मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी शुक्राराक सांजे एके पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली.
भाजपा कार्यकारिणीची बसका वास्को शारांत जाता ही आमचे खातीर खूब खोशयेची गजाल आसा. नवी दिल्लींत भाजपाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे बसकेंक हांव हाजीर रावलां. थंय पक्षाचीं ध्येय धोरणां तयार जातात. लोकां कडेन कशे तरेन पावप हाचेर भासाभास जाता. राष्ट्रीय कार्यकारिणी बसके उपरांत राज्य कार्यकारिणी बसका जातात. हे खेप ही बसका आयोजीत करपाचो मान वास्कोकारांक मेळ्ळा अशें माविन गुदिन्होन सांगलें. मुरगांव तालुक्यांत भाजपाचे तीन आमदार आसात. येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत चारूय मतदारसंघात भाजपा उमेदवाराक आमी आघाडी मेळोवन दितले अशें तांणी सांगलें.
राज्य कार्यकारिणीचे बसकेंत लोक हिता खातीर आमी राजकी आनी अर्थीस थाराव पास करतले. राज्यांतल्या ल्हान आनी लघु उद्देग करपाक तरणाट्यांक आकर्शीत करपा खातीर खासा येवजण तयार करतले अशें तांणे सांगलें. लघु उद्देगा वरवी गोंय शिपयार्ड, नौदल आनी हेर संस्थाक ताच्या उपेगाचीं उत्पादना करप शक्य आसा काय किते, हाचो अभ्यास करपा खातीर तांचे कडेन संपर्क सादतले अशेंय तांणे सांगलें.