फात्राडे दर्यांत कूड मेळ्ळी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव: फात्राडे दर्यांत एका अनवळखी मनशाची कूड सांपडली. आयतारा वार्क्यां एकलो बुडिल्लो.  ताचीच ही कूड आसुये असो कोलवें पुलिसांचो अदमास आसा. थळाव्या लोकांनी दिल्ले माहिती प्रमाण दर्यादेगेर सायकल घेवन आयिल्ल्या त्या मनशान दर्यांत धांव घेतिल्ली. उपरांत तो उदकांत दिश्टी पडलो ना.  
दर्यादेग आशिल्ल्या जीव रक्षकांनी ताचो सोद घेवपाचो यत्न केलो पूण तो सांपडलो ना. घडणूक थळाचेर ताची बॅग आनी सायकल सांपडली. कोलवें पुलीस स्टेशनाचे पुलीस निरिक्षक मेल्सन कुलासो हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक अजित वेळीप हांणी घडणूक थळाचेर वचून पळोवणी केली.