फातर्पें कुंकळ्ळकान्न जात्रा सोंपली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फातर्पेंच्या श्रीशांतादुर्गा कुंकळ्ळकान्न संस्थानाची वर्सुकी जत्रा आयतारा 1 जानेवारीक सकाळीं महारथांतल्यान काडिल्ले मिरवणुकीन सोंपली. ह्या वेळार हजारांनी भाविकांची उपस्थिती आसली. पौश शुद्ध पंचमीन जात्रेची सुरवात जाल्ली.
दुसरे दिसा अंबारी रथातल्यान मिरवणूक काडली. तिसरे दिसा फुलांच्या रथातल्यान , चवथे दिसा विजय रथातल्यान मिरवणूक काडली आनी आयतारा सकाळीं महारथातले मिरवणुकेन जात्रेची सांगता जाली
देवीक अर्पण केल्या भांगरावस्तू आनी कपड्याची पावणी आयच्यान 2 ते 6 जानेवारी मेरेन जातली.