फाटल्या साडेचार वर्सांत गोंयांत 174 जाणांचे खून

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः 2017 ते जून 2022 ह्या सुमार साडेपांच वर्सांत गोंयांत 174 खून जाले जाल्यार जीण घेवपी 151 हल्ले जाले. गृहखात्याचो कारभार पळोवपी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी राज्य विधानसभेंत ही म्हायती दिली.
मडगांवचो आमदा दिगंबर कामत हांणी हे संबंदी विचारिल्ल्या प्रश्नाक दिल्ले लेखी जापेंत ही म्हायती सामकार आयल्या. 2017 वर्सा 39 खून जालें, 2018 वर्सा 31, 2019 वर्सा 29, 2020 वर्सा 34, 2021 वर्सा 26 जाल्यार 21 जून जुलय मेरेन 21 खून जाल्यार. जीव घेवपी 25 हल्ले 2017 वर्सा जाले. 2018 वर्सा 28, 2019 वर्सा 34, 2020 वर्सा 25, 2021 वर्सा 30 जाल्यार 15 जुलय 2022 मेरेन 8 हल्ले जाले अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.
गुन्यांवाचो सोद, कायदो आनी सुवेवस्था राखव आनी गुपीत म्हायती एकठांय करपा खातीर कांय पुलीस कर्मचाऱ्यांक बदली करनास्तना ते काम करतात तेच सुवातांनी दवोरचें पडटा. ते खातीर संबंदीत पुलीस स्टेशनांतले अधिकारी, अधिक्षक, उपअधिक्ष वा पुलीन निरीक्षक शिफारस करतात अशें मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें.
हळदोण्याचो आमदार अॅड कार्लुस फरेरा हांच्या प्रश्नाक लेखी जाप दितना 1 मार्च 2027 तें 29 जून 2022 मजगतीं 5,487 पुलीस अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांची बदली केल्या. पुलीस स्थापना मंडळाचे शिफारशी वयल्यान गरज लागता तश्यो पुलिसांच्यो बदल्यो करतात अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें.