फाटल्या डिसेंबराचे तुळेंत गोंयचे जिएसटी येणावळींत उणाव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी : डिसेंबर 2021चे तुळेंत डिसेंबर 2022 म्हयन्यांत गोंयचे जिएसटी येणावळींत 22 टक्के उणाव जाला. पुराय देशांत जिएसटी येणावळींत वाड जाल्या. डिसेंबरांतली गोंयची येणावळ मात उणी जाल्या.

डिसेंबर 2021 वर्साची गोंयची येणावळ 592 कोटी आशिल्ली. डिसेंबर 2022ची येणावळ 460 कोटींची आसा. फाटल्या डिसेंबराचे तुळेंत अंदूंच्या डिसेंबरांत जिएसटी येणावळ 22 टक्क्यांनी उणी जाल्या. पुराय देशाचो विचार करीत जाल्यार फाटल्या डिसेंबराचे तुळेंत अंदूं डिसेंबरांतली येणावळ 15 टक्क्यांनी वाडल्या. डिसेंबरांतली पुराय दिशातली जिएसटी येणावळ 149507 कोटींची आसा. हातूंत केंद्रीय जिएसटी 26711 कोटी जाल्यार राज्याचो जिएसटी 33357 कोटी रुपया आसा.

फाटल्या वर्साच्या डिसेंबरांत कोरोनाचो हुस्को आशिल्लो. नवे दुयेंती मेळपा सयत दुयेंतींक मरण येतालें. आतां कोरोनाचो धोको पयस जाला. सगले वेव्हार सुरू जाल्यात. अशें आसून लेगीत गोंयच्या जिएसटी येणावळींत उणाव जाला. फाटल्या डिसेंबराचे तुळेंत हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंदिगढ, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, नागालॅण्ड, अस्तंत बंगाल ह्या राज्यांची जिएसटी येणावळ वाडल्या. गोंया सयत आडिशा, मणिपूर, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमण दीव राज्यांची जिएसटी येणावळ उणी जाल्या.