फर्मागुडयेर डेटीक गेल्ल्या चल्याक 75 हजारांचो चुनो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: हालीं तरणाट्यां मदीं डेटीक वचप हे प्रकार सामान्य जाल्यात. भियेनासतना चले- चलयो बेधडक एकामेकांक डेट करतात. हेच डेटी वयल्यान फोंड्यां एक अजाप करपा सारकी घडणूक घडली. डेटीक गेल्ले एके चलयेन ढवळेच्या एका चल्याक धमकी दिवन आनी पुलिसांचो भंय दाखोवन ताचे कडल्यान 75 हजार रुपयांची खंडणी घेतली. ही घडणूक फर्मागुडी रेसिडेन्सींत घडली.

मेळिल्ले चड म्हायती प्रमाण, दुबावीत चलयेन ऑनलाय डेटींग वेबसायटी वरवीं कागाळदार चल्या कडेन संपर्क केलो. कांय वेळ चॅटींग जाले उपरांत त्या दोगांयनी एकामेकांक मेळपाचें थारायलें. हे डेटी मजगतीं चलयेन कागाळदारा कडेन 75 हजार रुपयांची मागणी केली. पयशे दिना जाल्या पुलिशेंत कागाळ करपाचीय धमकी दिली. पुलिसांच्या भंयान कागाळदारान ते चलयेक 75 हजार रुपया दिले. मजगतीं, त्या चल्यान ९ जूनाक फोंडें पुलीस स्टेशनार कागाळ केली तेन्ना दुबावीत चलये आड गुन्यांव नोंद केला. फुडलो तपास पुलीस करतात.