प्लास्टीकाच्या बाटल्यांनी उदक दवरप धोक्याचें

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वाडटे उश्णतायेचो सगळ्यांक हुस्को आसा. देखून कूलर,  एसी, पंखो, रेफ्रिजरेटर ह्या सारक्या उपकरणाचो वापर वाडला. आयच्या काळांत फ्रिज ही घरांतली मुळावी वस्तू जाल्या. गिमाच्या दिसांनी फ्रिजांत उदक दवरप ही एक सामान्य गजाल. आमी भायल्यान येतात तेन्ना थकले उपरांत रोखडेंच थंड उदक पियेवपा खातीर फ्रिजांतलें उदक पितात. पूण फ्रिजांत उदक दवरपा खातीर प्लास्टीकाची बाटली वापरल्यार ती तुमचे भलायके खातीर धोक्याची थारूंक शकता. ह्या फ्रिजांत भलायकेक धोको आशिल्ले 18 लाखा परस चड बॅक्टेरिया आसूं शकतात. खास करून ताका लागून पोटाक संबंदीत समस्या निर्माण जातात.
कॅन्सराचो धोको
तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण, प्लास्टीकाच्या बाटल्यांनी लोक उदक चड वेळ दवरतात. मनीस तें उदक पियेल्यार त्या मनशाक जायतीं गंभीर दुयेंसां जावंक शकतात. हाका लागून दादल्यां मदीं हार्मोनल व्यत्यय येवंक शकतात. शुक्राणूंची संख्या उणी जाता आनी यकृताचें व्हड लुकसाण जावंक शकता. इतलेंच न्हय तर प्लास्टीकाच्या बाटल्यांनी उदक पियेल्यार बायलांक स्तनाच्या कॅन्सराचो धोको आसता. देखून हाची जाणविकाय आसप खूब गरजेचें.
जायत्या प्रकाराच्या प्लास्टीकांत ‘बिस्फेनॉल ए’ हें धोक्याचे रसायन आसता. तें उदकांत भरसून कुडींत भितर सरल्यार हानीकारक थारूंक शकता. देखून उदकाची बाटली विकत घेतना ती बीपीए मुक्त आसा, हाची खात्री करात. चडशा प्लास्टीक बाटल्यांनी बीपीए आसता. देखून कंवचेची बाटली उपेगी पडूं येता. कंवचेचे बाटलेंत उदक कितलेंय दीस रावता, पूण प्लास्टीकच्या बाटलेंत उदक चड काळ दवरल्यार ताची रुच बदलता.
सरकारी आंकडेवारी प्रमाण, भारतांत दर वर्सा सुमार 35 लाख टन प्लास्टीक तयार जाता. फुडल्या 5 वर्सांत हें दुपेटीन वाडटलें, असो अदमास आसा. एका अहवाला प्रमाण, संवसारीक पांवड्यार दर वर्सा 480 अब्ज प्लास्टीक बाटल्यो खपतात.