प्लास्टिक एकठांय करपाचो शिरगांव शाळेच्या विद्यार्थ्यांचो उपक्रम

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः शिरगांवच्या सरकारी प्राधमीक विद्यालया विद्यार्थ्यांचे मजतीन प्लास्टिक मुक्ती खातीर फाडल्या पांच वर्सां सावन काम करता. विद्यार्थ्यांनी एकठांय केल्लें प्लास्टिक कौटिल्य रिपॉलिमर्स कंपनीक प्रक्रिया करपा खातीर दिवपाची कार्यावळ हालींच शाळेंत जाली,
आपलो वाठार नितळ दवरपाची संवकळ  भुरग्यांक लागची हे खातीर शिक्षकांनी तांकां आपल्या घरांतलो जायते तरेचो प्लास्टिक कोयर हाडून शाळेक दिवपाक सांगल्लें. ह्या उपक्रमाक पालक आनी विद्यार्थ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो. पोरूं गुरू पुनवेक साकून प्लास्टिक एकठांय करपाची ही मोहीम सुरू केल्ली. अंदूचे पुनवेक 13 जुलयाक तूंयें- पेडणे हांगच्या कौटिल्य कंपनीची संचालिका निशिता तांबे आनी ऋषभ तांबे वर्सभर साठिल्लो प्लास्टिक कोयर दिवपाची कार्यावळ जाली.
कौटिल्य कंपनीन प्लास्टिक कोयराचेर प्रक्रिया करतात. मडगांव आनी वास्को पालिका मंडळा कडेन प्लास्टिक कोयरा खातीर आमी कबलात केल्या. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी एकठांय केल्लो कोयर घेवपाचो हो पयलोच अणभव आसा, अशें निशिता तांबे हिणे सांगलें. प्लास्टिक मुक्तींचें काम लोकांनी स्वता जावन करपाक जाय. सरकार तें करतलें हें पळय बसपाक जायना अशें ऋषभ तांबेन सांगलें.
शाळेंतल्या भुरग्यां कडल्यान प्लास्टिक घेवपाचे कार्यावळी वेळार दिवचल तालुको समन्वयक सचीन सुतार, एसएमसी अध्यक्ष लक्ष्मी कवठणकार हाजीर आशिल्ली. शिक्षिका जागृती नायकान सूत्रसंचालन केलें आनी सुमिता फडतेन उपकार मानले.