प्रियोळ मतदारसंघांत देड वर्सा भितर कोयर प्रकल्प

मंगेशी भुंयगत वीज केबलाच्या वावराच्या नांव तकट्याचें अनावरण करतना मंत्री गोविंग गावडे. कुशीक हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोविंद गावडेः मंगेशी भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: माशेल, बेतकी, म्हाड्डोळ आनी मंगेशी वाठारांत भुंयगत वीज केबल घातिल्ल्यान थळाव्या लोकांक तशेंच पर्यटकांक बरी सेवा मेळटली. तेच वांगडा पुराय प्रियोळ मतदारसंघांतली कोयराची समस्या सोडोवचे खातीर फुडल्या देड वर्सा भितर कोयर प्रकल्प उबारतले. कोयर प्रकल्पा खातीर लोकांचो आदार अपेक्षीत आसा, अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलें.

मंगेशी वाठारांत 8 कोटी 59 लाख रुपया मोडून भुंयगत वीज केबल घालतले. त्या वावराक सुरवात करून दितना मंत्री गावडे उलयताले. ह्या वेळार जिल्हो पंचायत वांगडी दामोदर नायक, सरपंच हर्षा गावडे, उपसरपंच रुपेश नायक, वीज खात्याचे सहाय्यक अभियंते अरविंद ढवळीकार आनी पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. कोयर प्रकल्प ही काळाची गरज. कारण मतदारसंघांत खूबशे लोक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतात. ते खातीर ह्या मतदारसंघांत गरजेचो आशिल्लो कोयर प्रकल्प फुडल्या देड वर्सा भितर उबारतले. मतदारसंघांतल्या बेतकी वाठारांत सुमार 19 कोटी रुपया खर्च करून भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम रोखडेंच पुराय जातलें. हेर गांवांनी लेगीत काळा प्रमाण भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू करतले. भुंयगत वीज केबलाक लागून पावसाळ्यांत जावपी विजेचो आपालिपा बंद जातलो. लोकांक बऱ्यो सुविधा दिवचे खातीर यत्न चालू आसात, अशें मंत्री गावडे हांणी सांगलें.