प्रियोळ पंचायत वाठारांतल्या ८० ते ९० झाडांची कत्तल

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें, बातमीदार : चार दीस फाटीं गांव उदरगत समितीच्या कांय जागृताय वांगड्यांनी विपीके प्रियोळ पंचायत वाठारांतल्या सर्व्हे क्रमांक ४८/ १ सी मंगेशी पेट्रोल पंपा फाटलो दोंगराळ भागांतलीं बेकायदेशीरपणान झाडांची कत्तल केल्या अशीं कागाळ थळाव्यांनी नोंद केल्ली. हे विशीं दखल घेवन मंगळारा सरपंच, पंच वांगडी, कागाळदार आनी जैवविविधताय समितीच्या वांगड्यांनी पळोवणी केली.
ह्या वेळार सरपंच हर्षा गावडे, सचीव सुशांत नायक, पंच वांगडी रंगनाथ कुंकळकार, बीएमसी सदस्य गौरेश गावडे, शिवदास नायक, रुपो जल्मी, सुरेश नायक आनी हेर मानेस्थ हाजीर आशिल्ले.
सुमार ८०- ९० व्हड झाडांची कत्तल केल्या, अशें पळोवणे उपरांत दिसून आयलें. आनीकय झाडांची कत्तल केल्ली आसूं येता असो दुबाव झाडांची धापिल्ली मुळां पळोवन दिसून आयलां. कितल्या झाडांची कत्तल केल्या हें मेजप शक्य जावंक ना. हातूंत भिरंड, माट्टी, ओंवळ, बिबो, चार बिंडो बाळो आनी खैर ह्या झाडांचो आस्पाव आसा. वखदांच्याय झाडांची कत्तल केल्या अशेंय दिसून आयलां. एकंदरीत पळोवपाक गेल्यार जैवविविधताय नश्ट करपाच्या मार्गार आसा अशें दिसून येता.
ह्याच जाग्याच्या धनयान लेगीत स्वता झाडांची कत्तल केल्या अशें ताणें मान्य केलां. पंचायतीन हो अहवाल रान खात्याक धाडून, अशीं बेकायदेशीरपणान कत्तल करप्यां आड खर कारवाय करची अशी मागणी पंचायत संचिवान केल्या.
आयज पळोवपाक गेल्यार उदरगतीच्या नांवान दोंगर, शेतां- भाटां, बिल्डर लॉबी कडल्यान बिन्धास्तपणान नश्ट जातात. पांचवेचार दोंगर आयज ना जाल्यात. जैवविविधताय, पर्यावरण नश्ट करप्यांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी वेलिंग- कुंकळेंच्या थळाव्यांनी केल्या.