प्रशांत आनी प्रितिचें जालें लग्न

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: रायगिणी, नागेशी, फोंडा हांगच्या रमा आनी प्रेमानंद फडते हांचो पूत प्रशांत हाचें लग्न लाडेवाडा, मडकय हांगची माया आनी मधुकर नायक हांची धूव प्रिती हिचे कडेन भास्कर जानकी हॉल ढवळी फोंडें हांगा 15 एप्रिलाक उमेदिन जालें. नव्या जोडप्याक आशिर्वाद दिवपा खातीर इश्ट-इश्टीणी, सोयरे व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले.